Eftersom samplaneringen numera utgår från ett maxantal timmar per läsår, har vi uppdaterat funktionen för arbetstidsuppföljning i vår mobilapplikation Lärarrummet. Uppdatera din app så kan du ta i bruk det nya systemet.

Här har vi listat de vanligaste frågorna som vi på FSL får kring medlemsskapet under sommaren. Kanske din fråga också gäller det här?!

Som FSL-medlem är du försäkrad i bolaget Turva. Kom ihåg att vårt medlemskort samtidigt fungerar som ditt reseförsäkringskort. Ta med dig kortet när du åker iväg!

I vårt PM hittar ni bland annat information om nästa läsårs arbetstider, den nya samplaneringen och löner. Här har vi också publicerat de detaljer som inte rymdes med i den tryckta versionen i tidningen Läraren.

FSL har lanserat en mobilapplikation som heter Lärarrummet. I appen kan du bland annat beräkna ditt övertimsarvode och följa upp samplaneringen.