Läs mera om 'Deltidsanställda kan få retroaktiv ersättning för extra samplaneringstid'

Är du en tjänsteinnehavare som jobbat deltid? Skicka en yrkan om rättelse av lönen till din arbetsgivare före årsskiftet.

Läs mera om 'Hör Kaj Kunnas och kom på kvällsfest'

Under Educa 2020, den 24 januari ordnar FSL en föreläsning med sportjournalisten Kaj Kunnas samt en kvällsfest för sina medlemmar. Anmäl dig redan nu så att du får plats!

Läs mera om 'Försöket med årsarbetstid delar åsikter'

OAJ har utrett orsaker till att lärare har röstat nej till att vara med i försöket med årsarbetstid. Den största orsaken till att lärare sagt nej till försöket är att de varit rädda att arbetstiden inte ska räcka till. Lärarna litade inte heller på att avtalet skulle följas i praktiken.

Läs mera om 'Fullmäktige kallas till höstmöte'

Alla fullmäktigeledamöter kallas till ordinarie möte i Tammerfors den 6-7 november 2019. Möteshandlingarna finns på FSL:s Intra senast i slutet av vecka 42.

Läs mera om 'NLS söker ny generalsekreterare'

Nordiska Lärarorgationers Samråd NLS söker en ny generalsekreterare. Arbetet inleds våren 2020 då nuvarande generalsekreteraren går i pension. Ansökan ska vara inne senast den 2 september 2019.

Läs mera om 'Fackligt stöd också under sommaren'

FSL:s kansli håller stängt hela juli, men du som behöver råd och stöd i  fackliga frågor får ändå hjälp också under sommaren. 

Vi betjänar medlemmar i akuta ärenden också under juli, i andra frågor ber vi att få återkomma i augusti.

Läs mera om ' Bristen på läromedel på svenska skapar ojämlikhet inom skolan'

Bristen på undervisningsmaterial på svenska inverkar direkt på gymnasiestuderande och deras möjligheter i studentskrivningarna. Finlandssvenska lärare måste lägga orimligt mycket tid på att producera material. Detta försätter finlandssvenska lärare och elever i en ojämlik situation i förhållande till finskspråkiga lärare och elever. FSL:s fullmäktige anser att en lärares främsta arbetsuppgift är att undervisa - inte att producera läromedel.

Sibbo kommun har dömts till att betala en lärare sex månaders lön på grund av en lång rad olagliga visstidsanställningar. Det här är åtminstone det fjärde fallet i år då en stad eller kommun har dömts till skadestånd på grund av olagliga visstidsanställningar.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol borde kommunen ha tillsvidareanställt läraren senast 1.8.2013, eftersom det inte fanns några grunder för visstidsanställning. Sibbo kommun döms dessutom till att betala OAJ:s rättegångskostnader.

Tidigare har förvaltningsdomstolen dömt Esbo stad att betala en lärare 14 månaders lön, efter att hen varit visstidsanställd under sammanlagt tretton års tid 2003-2017. Under tiden hade läraren ett lagligt vikariat.

Grankulla stad dömdes i januari att betala en lärare en ersättning motsvarande 12 månaders lön, och en annan lärare en ersättning motsvarande 10 månaders lön på grund av samma orsak.

I februari dömdes Helsingfors stad av förvaltningsdomstolen att betala ut sex månaders lön åt en lärare på grund av ett olagligt anställningsförhållande.

Håll koll på dina rättigheter!

Ett tidsbundet anställningsförhållande kan inte motiveras med att det gäller ett vikariat, om läraren inte tjänstgör som någons vikarie.  Om arbetet fortsätter år efter år bör arbetstagaren bli anställd tills vidare.

OAJ bestrider årligen 10-20 olagliga visstidsanställningar. Som FSL-medlem är du berättigad till juridisk hjälp vid behov.

Om du misstänker att du har råkat ut för en olaglig visstidsanställning kan du höra av dig till din egen förtroendeman eller till våra ombudsmän på förbundskansliet:

https://www.fsl.fi/rad-och-stoed/fraga-ombudsmannen

 

Läs mera om 'Individuell rehabilitering på Härmä Rehab'

Nu finns det möjlighet till individuell rehabilitering på Härmä Rehab för dig som lider av en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga eller orsakar problem i vardagen. Det kan gälla en fysisk sjukdom eller till exempel utbrändhet.

Läs mera om ' Linda Felixson tar över som vice ordförande i FSL:s styrelse'

Linda Felixson, Korsholm, har valts till vice ordförande för FSL-styrelsen för perioden 2019-2020. Hon är klasslärare men fungerar för tillfället som huvudförtroendeman i Korsholm.