Läs mera om 'Vi har #världensbästayrke!'

Idag firar vi Världslärardagen för att uppmärksamma lärare över hela världen. Trots lärarjobbets stundvis utmanande dagar är det väldigt få som skulle vilja byta yrke, nio av tio FSL:are är nöjda med att vara just lärare. Det här är en styrka i yrkeskåren som vi uppmärksammar allt för sällan, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Läs mera om 'Fullmäktige kallas till möte'

Alla nyvalda fullmäktigeledamöter kallas till ordinarie möte i Tammerfors den 14–15 november 2018. Möteshandlingarna finns på FSL:s Intra senast i slutet av vecka 43.

Läs mera om 'Så här stressar du rätt – Christoph Treier delar med sig av sina bästa tips'

Som lärare eller rektor är det omöjligt att helt undvika stress, skolmiljön är stressig, konstaterar den mentala tränaren Christoph Treier. Däremot kan du bli bättre på att tåla stress, bland annat genom att skilja på när du är stressad och när du ”bara” har mycket att göra.

Läs mera om 'Följ enkelt upp din arbetstid med vår webbkalender'

Känns det som att samplaneringstiden kommer att ta slut redan efter julen? Eller som att du sitter i möten hela tiden? Ta i bruk våra elektroniska kalendrar och få bättre koll på din arbetstid.

Läs mera om 'Insändare:  Skolan är en av många viktiga parter i mobbningsarbetet'

Bästa Niklas Nyberg och Vasabladet. Vi uppskattar att det komplexa problemet kring mobbningen ges utrymme i tidningen men frågan är som sagt komplicerad och gör sig inte bäst på insändarsidorna. Det skulle egentligen krävas en hel artikelserie för att belysa temat på ett rättvist sätt. 

Läs mera om 'Ansvarsfrågor för en lärare – fem frågor och svar '

När en nytt läsår kör igång är det klokt att repetera vilka ansvarsuppgifter man som lärare har, och vilka man inte måste eller ens ska ta på sig. Här reder vi ut frågor om bland annat medicinering av elever, planeringsarbete för vikarier och ansvar under lägerskolor och andra skolresor. 

Läs mera om 'Kongressen i ett nötskal'

Under två kongressdagar i juni godkändes bland annat förbundets nya stadgar och förbundsordförande Christer Holmlund fick fortsatt förtroende för perioden 2018-2022. Läs mer om kongressens uttalanden och se också vårt bildspel! 

Läs mera om 'Appen Lärarrummet uppdateras – ladda ner dina bokförda timmar före det'

Inför skolstarten uppdaterar vi vår mobilapplikation Lärarrummet med bland annat en ny funktion för arbetstidsuppföljning för studiehandledare. Det blir också möjligt med inloggning till appen så att du kan använda den på fler enheter samtidigt. Uppdateringen medför att tidigare bokförda timmar raderas så se till att spara dem innan du uppdaterar appen.

Läs mera om 'Grattis till guldmärket!'

På förbundets kongress den 6-7 juni 2018 utdelades förtjänsttecken i guld till följande personer:


Nina Eriksson-Holmström
Christer Holmlund
Sune Alén
Carl-Erik Rusk

Läs mera om 'PM för läsåret 2018-2019'

I vårt PM hittar ni bland annat uppdaterad information om nästa läsårs arbetstider, samplaneringen och löner. I detta PM har vi beaktat de nya bestämmelserna i UKTA 2018. Här har vi också publicerat de detaljer som inte rymdes med i den tryckta versionen i tidningen Läraren.