Lag och avtal

Lärarnas anställningsförhållanden och skolornas verksamhet regleras till stora delar av kollektivavtal, lagar och förordningar. Här har vi sammanställt det viktigaste du behöver känna till. 

 

Lönegrunder, arvoden och undervisningsskyldigheter - det här och mycket mer regleras i kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarnas organisation och facket om anställningsvillkoren på arbetsplatserna.

Tar du också förmånerna på jobbet för givna? Semester och semesterpenning, övertimsarvoden och avlönad moderskapsledighet känns ofta som självklarheter. Oftast beror ändå förmånerna på att facket har förhandlat fram kollektivavtal som gäller de anställda i vissa branscher.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ förhandlar om alla tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för undervisningssektorn. FSL hör till OAJ. 

 

Till vilket avtal hör du?

Alla som arbetar inom kommunen eller samkommunen omfattas av ett kommunalt avtal. Kommunalt arbets- och tjänstekollektivavtal UKTA är lärarnas och rektorernas avtal. Sedan 1.9.2021 tillämpas avtalet även på lärare inom småbarnspedagogik. 

I statliga läroanstalter tillmäpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Om du är anställd vid en privat läroanstalt är det Bildningsarbetsgivarnas avtal som gäller. Kontakta din huvudförtroendeman för mer information. 

 

Utbildningslagar

 

De uppdaterade utbildningslagarna läser du enklast på webbplatsen FINLEX.

 

Åland har sina egna utbildningslagar och hittas här.

Här kan du läsa Utbildningstyrelsens sammanfattning av de vanligaste frågorna kring skollagstiftningen. 

 

Förhandlingsfakta

Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) förhandlar tillsammans med alla fyra huvudavtalsorganisationer om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och de skriver också under avtalet tillsammans.

KA har sällskap vid förhandlingsborden av Kommunfackets union, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar cirka 30 Akava-anslutna fackförbund, bland annat Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ dit du som FSL-medlem hör, Akavas Specialorganisationer, Finlands Läkarförbund och Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia.

Det finns inte ett kommunalt avtal, utan flera. I de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalar man om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor.

 

Lärarna och konkurrenskraftsavtalet

I de nya kollektivavtalen som förhandlats fram under våren 2020 har skrivningarna om de så kallade kiky-timmarna slopats från och med 31.7.2020. För tjänsterektorer är dock arbetstidsförlängningen i kraft fram till 30.8. I stället har man avtalat om mindre förändringar i arbetstiden i de olika bilagorna. Du hittar mer information om till exempel samplaneringstiden här.