Kom igång med lärarjobbet

Efter att du har avlagt dina lärarstudier är du väl rustad för ditt lärarjobb. Du har en gedigen teoretisk grund och du har också tillbringat tid bland elever och andra lärare. Som nyutbildad lärare kan du känna dig trygg i din lärarroll och i din identitet som pedagog.

 

Bra med en mentor

Som ny lärare i ett stort kollegium kan det vara bra att ha en speciell kontaktperson, en mentor, att vända sig till ibland. Du kan också själv diskutera saken med en kollega eller med skolans rektor.

 

Fråga och nätverka

För många nya lärare är tid en bristvara. Lektionsförberedelser och efterarbete, utvecklingssamtal och möten är ofta mera tidskrävande i början av karriären. Det kan vara bra att minnas att du eventuellt har erfarna kolleger som vill dela med sig av sina råd, metoder eller sitt material. Det kommer säkert ett läge, då det blir din tur att ge en handräckning.

Om det i skolan eller kommunen finns många nya lärare, kanske ni kan skapa ett nätverk för att stöda varandra under de första åren av er karriär. Det här kan dessutom vara ett bra sätt att utbyta erfarenheter, undervisningsmetoder och kanske också att spara litet tid i arbetet.

 

Kom ihåg att andas

Sprudlar du av idéer och pedagogiska initiativ? Då du inleder din lärarbana är det bra att känna till att de första läraråren kan vara arbetsdryga. Eftersom det är naturligt att det tar tid innan du får rutin, är det bra att ge sig själv ett par år för att komma igång och hitta sin plats. Att ofta byta skola under de första åren kan förlänga den här inkörningsperioden. Kom ihåg att också unga lärare måste stanna upp och dra andan.

 

Hjälp och stöd

Ibland kan det uppstå situationer då lärare kan ha svårt att nå överenskommelser med både elever och föräldrar. Om du råkar i en situation som känns svår att lösa på egen hand, kan du alltid vända dig till skolans rektor, skolkurator eller klassens föreståndare. Tillsammans med mera erfarna kolleger går det ofta att få rätsida på en knepig situation. Om du har en problematisk relation till någon kollega, kan du vända dig till rektorn eller företagshälsovården.

 

Läs mer på fsl.fi

FSL:s webbplats innehåller en hel del nyttig information för dig som inleder din lärarkarriär. Surfa gärna runt, speciellt under menyn "Mitt yrke" och "Råd och stöd". 

Ta dig tiden att framför allt bekanta dig med de lagar och avtal som gäller för en lärare. Du har väl koll på lärarnas kollektivavtal och vad som till exempel sägs om undervisningsskyldigheter?

Lönen brukar också intressera de flesta, att själv känna till hur lärarlönen är uppbyggd och vad som berättigar till extra ersättning och arvoden är smart. 

Att de som jobbar och vistas i skolan ska ha en bra arbetshälsa och en trygg miljö att vistas i garanteras i lagen. Läs på så du vet vilka dina rättigheter och skyldigheter är!