Läs förbundsordförande Inger Damlins kortfattade kommentarer och analyser kring aktuella frågor som berör skola och utbildning. Delta gärna i diskussionen på #ingersinlägg och hör av dig om du har en fråga till Inger! 

På twitter: @IDamlin
På Facebook: @Inger Damlin
På Instagram: @ingerdamlin

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tfn: 040 089 7300

Pressbilder hittar du här!

FSL avfyrade genom eventet ”Från läromedel till lärresurs – på svenska i Finland” startskottet för en gemensam lösningsinriktad diskussion kring problematiken med tillgången på läromedel.

En av förutsättningarna för att den svenskspråkiga utbildningen ska vara likvärdig med den finska och av hög kvalitet är tillgången på läromedel. Betydelsen av läromedel för en minoritet är rimligen ännu större än för majoriteten.

Lika viktiga som alla extra resurser till skolan är just nu är att pengarna landar rätt, att de går till att reparera de skador som är mest akuta. I skrivande stund är det en utmaning eftersom man inte exakt vet hur läget ser ut, var resurserna kommer att behövas som mest. Man kan inte riktigt säga hur behovet ser ut, eleverna och studerandena har knappt klivit över tröskeln till skolhuset och inlett sin termin.

Att anställa lärare i slutet av sommaren är långt ifrån en optimal tidpunkt och skolor får med ljus och lykta söka hugade. Det finns inte oändligt med lärare, vilket i värsta fall kan innebära att man inte får den typ av lärare som klarar de lägen där kunskapsluckor finns. Ett par extra matematiklärare är inte det man behöver om stödbehovet finns inom språkkunskaperna, till exempel. Ett läge där lärarens kunskaper formar stödet istället för att elevens behov styr, riskerar att uppstå.

Snart är en fantastiskt skön sommar förbi och ett nytt läsår står vid dörren.

Ett läsår då vi i skolan mera än någonsin behöver lugn och ro, tid för att se elever - tid för att se varandra. Luft i kalendern gör gott för all utveckling, allting går inte att effektivera efter den kristid vi gått igenom. Vi håller tummarna för att alla förstår vikten av just lugn och ro i skolan just nu.

Tummen upp för det stora digiskutt ni tagit under året som gått. Ute i föreningar har ni på ett alldeles fantastiskt sätt synliggjort verksamheten och påverkansarbetet via sociala medier. Synlighet och genomskinlighet ger varje lärare och rektor en känsla av att ”det här är min förening”. Just så bygger vi lärargemenskap, tack alla föreningar för att ni är en del av det bygget!

Ander Adlercreutz lyfter i sin kolumn i tidningen Läraren förtjänstfullt fram en fråga som har diskuterats bland oss speciallärare och skolfolk i Svenskfinland så länge jag kan minnas; Behovet av standardiserade kartläggningsredskap för inlärningssvårigheter på svenska i Finland, mera specifikt normerade läs- och skrivtest som används för att bedöma gymnasiestuderande med tanke på specialarrangemang i studentexamen.