Ta kontakt med FSL på din ort!

Medlemsföreningar

 

Som medlem hör du till en av våra 31 lokala lärarföreningar runtomkring i landet. Du kan alltid ta kontakt med föreningens ordförande eller sekreterare. Här hittar du din förenings kontaktuppgifter.

Studerar du till klasslärare, speciallärare eller ämneslärare på svenska i Finland? Då kan du bli medlem i vår studerandeförening FSLF.

 

Skolombud

Skolombudsmuggen

På varje skola finns ett skolombud som fungerar som din personliga kontaktperson på skolan där du jobbar. Skolombudet kan bland annat svara på frågor om vem som är din förtroendeman och vilka som är lärarföreningens och fackets andra förtroendevalda. Skolombudet kan hjälpa dig att anmäla dig som ny medlem eller meddela nya uppgifter till medlemsregistret.

 

Förtroendemän

Två lärare i en skolkorridor

Lärarföreningen hjälper dig också att komma i kontakt med förtroendemannen på din ort. Hen övervakar att skolor och kommuner följer de lagar och avtal som reglerar lärarnas anställningsförhållanden. Förtroendemännen deltar också i förhandlingar som förs mellan arbetsgivare och arbetstagare på lokalnivå.

Förtroendemannen är i allmänhet en yrkesverksam lärare som är anställd inom kommunen. Förtroendemännen får regelbundet utbidning och handledning via FSL.

 

 Som medlem i FSL ska du alltid i första hand vända dig till din förtroendeman om du har en fråga eller ett problem gällande din lön eller anställning.

 

Det lönar sig också att tillsammans med förtroendemannen gå igenom lönesättningen i början av en anställning. På det här sättet korrigeras eventuella fel i lönesättningen så fort som möjligt.

 

Kontakta förtroendemannen om du

  • har frågor om familjeledigheter.
  • har frågor om alternerings- eller annan tjänstledighet.
  • hotas av permittering eller uppsägning.
  • upplever att du är orätt behandlad av arbetsgivaren.
  • har frågor om din lön eller dina arbetsuppgifter.
  • är sjukledig och behöver råd om rehabilitering eller anpassade arbetsuppgifter.