FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör Mirjam Heir-Lindström om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: mirjam.heir-lindstrom@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Finlands Svenska Lärarförbund FSL tackar för möjligheten att ge ett utlåtande om utkastet till statsrådets utbildningspolitiska redogörelse. FSL anser att det nu framlagda utkastet till utbildningspolitisk redogörelse är viktigt med tanke på en målmedveten, långsiktig och konsekvent utveckling av utbildningspolitiken i Finland. En vision som sträcker sig över flera riksdagsperioder ger förutsättningar att trygga barnens, ungdomarnas och hela befolkningens rätt till bildning och välbefinnande.

Läs mera om 'FSL bjuder på unik livesändning från Hörnan – Hur står det till med jämlikheten i den finlandssvenska utbildningen?'

Den svenskspråkiga Hörnan på Educamässan blir i år en unik direktsändning från G18 i Helsingfors. Onsdagen den 27 januari klockan 15.00 leder Sonja Kailassaari ett program med gäster från hela det finlandssvenska utbildningsfältet. Bland andra Fritjof Sahlström, dekanus vid Åbo Akademi, Linda Mannila, forskare och doktor i datavetenskap samt Jens Berg, företagare och publicist medverkar.

Läs mera om 'FSL ställer sig kritiskt till det senaste budet om en hybridmodell i huvudstadsregionens gymnasier'

En hybridlösning för gymnasieundervisningen skapar ojämlikhet. En lärare kan inte undervisa studerande i klassen och studerande på distans samtidigt. Det här innebär att en studerande som följer med undervisningen per videolänk inte kan garanteras en läroplansenlig och kvalitativ undervisning.

Läs mera om 'Svårt att rekrytera behöriga elev- och studiehandledare i Svenskfinland – fältet efterlyser möjlighet att studera vid sidan om jobbet'

FSL har kartlagt elev- och studiehandledarnas behörighet och rekryteringen av dem i de finlandssvenska högklasserna och gymnasierna. Resultaten visar att 35 procent av skolorna har haft svårt att rekrytera behöriga elev- och studiehandledare. Det finns ett enormt behov av en studiehandledarutbildning på svenska, situationen är katastrofal i gymnasierna, skriver en av rektorerna i undersökningen.

Läs mera om 'Att prioritera rätt är lätt - utbildningen är vår superkraft '

FSL presenterar sina valteman för kommunalvalet 2021:

Finlands svenska
 lärarförbund vill se långsiktiga och modiga beslut för en attraktiv finlandssvensk skola. Kommunens starkaste varumärke är en utbildningssektor av hög kvalité och där finns inga genvägar. Framtidens kommunala beslutsfattare måste måna om att varje kugghjul i maskineriet rullar, bara då kan man uppnå personalen och elevernas fulla potential och få verksamheten att blomstra.

Läs mera om 'Rektorernas entusiasm minskade och tröttheten ökade under coronaåret  '

Coronapandemin ökade rektorernas stress och minskade deras arbetsmotivation. Enligt den nya rektorsbarometern försämrades rektorernas välbefinnande i arbetet märkbart under coronatiden. Det är alarmerande men viktiga resultat som kommer fram i undersökningen, säger Kaj Holmbäck, rektor för Donnerska skolan i Karleby och styrelsemedlem i Finlands rektorer.

FSL:s fullmäktige har under höstmötet fått behandla både kniviga och delvis helt nya frågor nu när erfarenheterna från coronaåret börjar visa sig bland både skolpersonal och elever. Ordförande för FSL:s fullmäktige Christoffer Sourander säger att man i gymnasiet nu tampas med ett exceptionellt läge.

Läs mera om 'Det här är FSL:s styrelse 2021-2022'

Fullmäktige har valt en ny styrelse för perioden 2021–2022. Styrelsen består av åtta ledamöter utöver ordförande Inger Damlin. Jeanette Lindroos från Väståbolands lärarförening, Karsten Steiner från Ålands lärarförening och Jenny Teir från Vasa svenska lärarförening är nya namn i FSL:s styrelse.

Inger Damlin, ordförande
Pamela Leka (Anette Lundström)
Anna Wahren (Pernilla Granlund)
Sabina Lindholm-Järvinen (Monika Malm-Strandberg)
Karsten Steiner (Camilla Hellström)
Marina Räfsbäck (Ann-Catrine Sunngren)
Jeanette Lindroos (Petra Örn)
Jenny Teir (Anna Nylund)
Malin Höglund-Snellman (Linda Molander-Finell)

Den personliga suppleanten inom parentes. 

Bilder på den nya styrelsen levererar vi när läget tillåter oss alla att samlas. 

Läs mera om 'I Vasa får man räkna med kaos när rektorerna permitteras i två veckor - “Viktiga uppgifter skjuts upp eller blir ogjorda”'

Vasa stad hävdar att permitteringarna av lärare och rektorer inte kommer att påverka undervisningen men där tar man fel. När man permitterar lärare under fortbildnings- och planeringsdagar påverkas kvaliteten på undervisningen på lång sikt men också lärarnas motivation på kort sikt. Att permittera rektorerna i 14 dagar är närmast omöjligt. En skola utan sin rektor är som en klass utan lärare, det blir kaos, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'På lång sikt är det de dolda inbesparingarna som skadar utbildningssektorn mest'

Finlands svenska lärarförbund, FSL, kan inte understöda de österbottniska kommunernas planer på så kallade dolda inbesparingar, till exempel en bantad timresurs, icke tillsatta tjänster och andra sparåtgärder. I längden kan de här ingreppen göra mer skada än permitteringar, konstaterar FSL:s ordförande Inger Damlin. Vill regionen behålla sin status som stark och drivkraftig är satsningar på utbildningen framgångsreceptet.