FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Lärarna godkände medlingsbudet – vårdarna förkastade'

Lärarfacket har godkänt det förlikningsförslag som förlikningsnämnden igår gav för den pågående arbetstvisten inom kommunsektorn. Förlikningsförslaget godkändes dock inte av vårdarfacken som hör till SOTE, så det har förkastats. Man utreder nu hur arbetsmarknadsförhandlingarna ska fortsätta.

Läs mera om 'Stark oro för att färre vill bli lärare – satsningar behövs för yrkets attraktionskraft '

Den arbetsmarknadskonflikt som nu pågår är ett tecken på att anställda inom den offentliga sektorn inte längre tänker acceptera svag löneutveckling och ständig resursbrist som leder till en belastande yrkesvardag. En branschflykt bland lärarna blir kostsamt för Finland, anser FSL:s förbundsfullmäktige som sammanträder till sitt vårmöte 2122 april i Helsingfors.

Läs mera om 'FSL:s medlemsundersökning: Var tredje lärare i Svenskfinland planerar branschbyte'

Var tredje lärare i Svenskfinland planerar byte av bransch. Det här visar en omfattande undersökning Finlands svenska lärarförbund låtit utföra bland sina medlemmar.

Läs mera om '“Olyckligt att bolla med skolan som en politisk spelbricka” - Inom FSL är man nöjda med beslutet om närundervisning'

Social- och hälsovårdsministeriets senaste utspel om en nationell rekommendation om distansundervisning skakade än en gång om skolsamfundet. Att säga en sak före jullovet och en annan direkt efter är precis den typ av kassa kommunikation som våra rektorer och lärare inte behöver, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin. Hon är nöjd över att regeringen sköt ner ministeriets förslag och att den lokala beslutanderätten om distansundervisning kvarstår.

Läs mera om 'Svenskfinland kan inte missa integrationståget - ”Finns outnyttjad potential”'

Med tanke på de ökande befolkningsrörelserna och Finlands stora behov av arbetskraftsinvandring behöver diskussionen om integration på svenska i Finland hålla jämna steg med den på majoritetsspråket, anser Finlands svenska lärarförbund FSL som idag publicerar en rapport kring den finlandssvenska integrationsstigen. Att vi öppnar upp för mer diskussion i den här frågan tror jag är viktigt för svenskas ställning och det finlandssvenska samhällets livskraft och också för tillgången på svenskspråkig skola och utbildning, Inger Damlin ordförande för FSL.

Läs mera om 'Mindre administration och fastighetsskötsel – så måste rektorernas arbetsbild utvecklas'

Rektorerna blir alltmer utmattade på grund av för hög arbetsbelastning, visar Finlands Rektorers färska rektorsbarometer. Utvecklingen har gått åt fel håll då rektorns arbetstid går åt till att exempelvis beställa tvål och wc-papper till skolan, säger FSL:s styrelseledamot Malin Höglund-Snellman, som jobbar som biträdande tjänsterektor vid Oxhamns Skola i Jakobstad.

Läs mera om 'Osakligt bemötande och dålig behandling ett stort hot mot lärarnas välbefinnande på jobbet'

30 procent av lärarna får utstå osakligt bemötande och illabehandling, visar en undersökning gjord av Finlands svenska lärarförbund i samarbete med med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Studien visar också att det inte finns något som under arbetsdagen kan kompensera för effekterna av den här typen av bemötande. Ingen ska behöva utstå sådant här, det borde varje arbetsgivarens se till, anser FSL:s förbundsfullmäktige som sammanträder till sitt ordinarie möte den 10–11 november.

Läs mera om 'Lärarföreningen i Raseborg: Rör inte timresursen i kommande budgetförhandlingar'

I diskussioner kring stadens ekonomiskt utmanande läge efterlyser Finlands svenska lärarförbunds lokala lärarförening mod av beslutsfattarna att inte minska den så viktiga timresursen. Våra gruppstorlekar är hanterbara i dagsläget och varje lärarresurs vi har just nu är alldeles nödvändig för att kunna möta våra barn och ungas behov, säger Niclas Zweigberg, ordförande för Raseborgs lärarförening.

Läs mera om 'Den åländska skolans stödsystem fungerar inte i praktiken – många barn och unga blir utan den hjälp de har rätt till'

Finlands svenska lärarförbunds lokalförening på Åland uttrycker oro över de knappa resurserna som finns för att förverkliga stödet för lärande och skolgång. Vi har en hel del elever som faller mellan stolarna, som inte får det stöd de har rätt till eftersom personalen inte räcker till, säger Karsten Steiner, ordförande för Ålands lärarförening.

Läs mera om 'De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering'

Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda barn och unga att på ett smidigt sätt få tillgång till vaccination.