FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Uttalande från FSL:s fullmäktige: Dags att stärka Finlands konkurrenskraft – satsningar på utbildning måste in i regeringsprogrammet! '

Finlands Svenska Lärarförbund påminner om att sjunkande lärresultat, det läckande stödsystemet för invandrare och bristerna i trestegsstödet är utmaningar som inte kan lösas utan ökad finansiering. Regeringsförhandlarna måste komma ihåg satsningar på utbildningen, säger FSL:s fullmäktige som samlas till vårmöte i Tammerfors den 19–20 april.

Läs mera om 'FSL föreslår reform av trestegsstödet – efterlyser fler speciallärare och bindande beslut om stödform '

En fastslagen lärardimensionering, mindre byråkrati och klart definierade stödåtgärder. Det här är de åtgärder FSL föreslår för att förnya stödet för lärande och skolgång, det så kallade trestegsstödet. 

Läs mera om 'Uttalande från FSL:s fullmäktige: Trestegsstödet sköts inte lagenligt – behöver mera resurser'

Trestegsstödet behöver tryggade resurser och systemet måste följa lagen i alla kommuner, säger FSL:s fullmäktige, som samlas till sitt höstmöte 10–11 november i Helsingfors.

Läs mera om 'Inger Damlin omvaldes till ordförande för FSL '

Inger Damlin har fått fortsatt förtroende att leda Finlands Svenska Lärarförbund, FSL, under perioden 2022–2026. Hon omvaldes som förbundsordförande under förbundets fullmäktigemöte 11 november.

Läs mera om 'Ålderstigen lärarkår kan skapa lärarbrist '

Det är ovanligt många skolor som de sista veckorna inför skolstarten desperat ropat efter personal. Läget lär inte bli bättre under de närmaste åren, när en stor andel av de finlandssvenska lärarna går i pension enligt FSL:s medlemsregister.

Läs mera om 'FSL och FSS: Dags att ta itu med bristen på läromedel på svenska '

Det råder brist på högkvalitativa läromedel i de svenskspråkiga gymnasierna, och läroböckerna blir sällan färdiga i tid. En undersökning som FSL genomfört bland sina medlemmar visar att lärarna upplever omfattande brister i läromedlen. Det försätter svenskspråkiga studerande i en ojämlik situation, säger Finlands Svenska Lärarförbund FSL. Det här är ett faktum som också Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS har påtalat under sitt årsmöte, där en motion om bristfälliga läromedel godkändes.

Läs mera om 'Avtal har nåtts för kommunsektorn – FSL välkomnar löneutvecklingsprogram '

Förhandlingsorganisationerna FOSU och JAU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT har godkänt förhandlingsresultatet om nya kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal. Samtidigt avtalades även lärarnas eget UKTA-avtal. FSL är nöjda med flera av avtalets element samt det faktum att den långa arbetsfreden ger arbetsro i samhället och i skolan.

Läs mera om 'Lärarna godkände medlingsbudet – vårdarna förkastade'

Lärarfacket har godkänt det förlikningsförslag som förlikningsnämnden igår gav för den pågående arbetstvisten inom kommunsektorn. Förlikningsförslaget godkändes dock inte av vårdarfacken som hör till SOTE, så det har förkastats. Man utreder nu hur arbetsmarknadsförhandlingarna ska fortsätta.

Läs mera om 'Stark oro för att färre vill bli lärare – satsningar behövs för yrkets attraktionskraft '

Den arbetsmarknadskonflikt som nu pågår är ett tecken på att anställda inom den offentliga sektorn inte längre tänker acceptera svag löneutveckling och ständig resursbrist som leder till en belastande yrkesvardag. En branschflykt bland lärarna blir kostsamt för Finland, anser FSL:s förbundsfullmäktige som sammanträder till sitt vårmöte 2122 april i Helsingfors.

Läs mera om 'FSL:s medlemsundersökning: Var tredje lärare i Svenskfinland planerar branschbyte'

Var tredje lärare i Svenskfinland planerar byte av bransch. Det här visar en omfattande undersökning Finlands svenska lärarförbund låtit utföra bland sina medlemmar.