Läs mera om '"Alla är ganska eniga om att vi behöver göra något åt arbetstidssystemet"'

Som bäst pågår ett försök med årsarbetstid i några grundskolor (1-6) runtom i landet. Linda Felixson, styrelseledamot i FSL och fullmäktigeledamot i OAJ och Inger Damlin, FSL:s representant i OAJ:s styrelse reder i det här klippet ut lite begrepp och svarar på frågor kring försöket.

Läs mera om 'KIILA-rehabilitering för utbildningspersonal'

I april 2019 inleds en ny svenskspråkig rehabiliteringskurs vid Härmä Rehab som är riktad till utbildningspersonal från olika förbund. KIILA-rehabiliteringen är en yrkesinriktad rehabilitering som Fpa kan bevilja dig.

Läs mera om 'Lärarlönerna justeras – ett lönetillägg betalas ut i januari 2019'

De senaste avtalsförhandlingarna förde med sig en del löneförhöjningar som träder i kraft inom kort. Bland annat betalar kommunerna ut en engångspott på 9,2 procent av novemberlönen i januari 2019. Från och med december 2018 höjs också grundlönen.

Läs mera om 'Fokus på skolombuden'

Du är viktig, så inleder Pamela Leka, ordförande för Esbo-Grankulla Lärarförening, utbildningsträffen för skolombuden i huvudstadsregionen. Under år 2018 och 2019 ordnar FSL regionala kurser för alla runt 300 skolombud ute på fältet. 

Läs mera om 'Vi har #världensbästayrke!'

Idag firar vi Världslärardagen för att uppmärksamma lärare över hela världen. Trots lärarjobbets stundvis utmanande dagar är det väldigt få som skulle vilja byta yrke, nio av tio FSL:are är nöjda med att vara just lärare. Det här är en styrka i yrkeskåren som vi uppmärksammar allt för sällan, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Läs mera om 'Fullmäktige kallas till möte'

Alla nyvalda fullmäktigeledamöter kallas till ordinarie möte i Tammerfors den 14–15 november 2018. Möteshandlingarna finns på FSL:s Intra senast i slutet av vecka 43.

Läs mera om 'Så här stressar du rätt – Christoph Treier delar med sig av sina bästa tips'

Som lärare eller rektor är det omöjligt att helt undvika stress, skolmiljön är stressig, konstaterar den mentala tränaren Christoph Treier. Däremot kan du bli bättre på att tåla stress, bland annat genom att skilja på när du är stressad och när du ”bara” har mycket att göra.

Läs mera om 'Följ enkelt upp din arbetstid med vår webbkalender'

Känns det som att samplaneringstiden kommer att ta slut redan efter julen? Eller som att du sitter i möten hela tiden? Ta i bruk våra elektroniska kalendrar och få bättre koll på din arbetstid.

Läs mera om 'Insändare:  Skolan är en av många viktiga parter i mobbningsarbetet'

Bästa Niklas Nyberg och Vasabladet. Vi uppskattar att det komplexa problemet kring mobbningen ges utrymme i tidningen men frågan är som sagt komplicerad och gör sig inte bäst på insändarsidorna. Det skulle egentligen krävas en hel artikelserie för att belysa temat på ett rättvist sätt. 

Läs mera om 'Ansvarsfrågor för en lärare – fem frågor och svar '

När en nytt läsår kör igång är det klokt att repetera vilka ansvarsuppgifter man som lärare har, och vilka man inte måste eller ens ska ta på sig. Här reder vi ut frågor om bland annat medicinering av elever, planeringsarbete för vikarier och ansvar under lägerskolor och andra skolresor.