OAJ:s styrelse: En arbetsmarknadsmodell måste beredas i samråd med den privata och offentliga sektorn

Lärarfacket fortsätter att aktivt påverka för att hitta alternativa och balanserade lösningar till en lagstadgad exportmodell och till regeringens förslag på ändringar i arbetslagstiftningen som skulle försämra löntagarnas ställning.


Om resultat inte uppnås genom förhandlingar och påverkan, blir andra sätt att idka påtryckning aktuella. OAJ och FSL är särskilt kritiska till en lagstadgad exportmodell.


fsl varmote22 fridalonnroos 52 1280x720

  En lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell skulle gräva en så djup lönegrop för den offentliga sektor att man aldrig kommer upp. En sådan modell skulle så särskilt hårt mot den kvinnodominerade bransch vi representerar, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL. 

 

oaj murto katarina by leena koskela087

– Fackförbundens avtalsfrihet måste bevaras och politikerna ska inte blanda sig i löneförhandlingarna, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Lärarfacket förutsätter att en ny arbetsmarknadsmodell beaktar både den privata och offentliga sektorn och att medlingssystemet utvecklas.

– Riksförlikningsmannen som institution behöver utvecklas både vad gäller dess roll och verksamhet, säger Damlin.

Arbetsminister Satonen träffade OAJ:s styrelse den 11 oktober. I mötet deltog FSL:s representant Sebastian Lindqvist samt förbundsordförande Inger Damlin.

OAJ:s ordförande har bjudits in till Satonens arbetsmarknadsseminarium och paneldiskussion den 8 november.

– Vi föreslår att en förhandlingsprocess om en ny arbetsmarknadsmodell påbörjas efter seminariet, säger Murto.

 

Visstidsanställda lärares och forskares ställning får inte försämras

Vissanställda inom undervisnings- och forskningssektorn upplever otrygghet. Ett tidsbundet avtal utan grundad anledning i kombination med en förlängning av arbetsvillkoret och rejäl nedgradering av den inkomstrelaterade dagpenning skulle kraftigt försämra ställningen för visstidsanställda lärare och forskare.

– OAJ motsätter sig att visstidsanställdas situation skulle försämras. Om regeringen ändå går in för det här, måste ett ogrundat tidsbundet avtal vara kortvarigt och en engångsföreteelse. Arbetstagaren bör ha rätt att säga upp ett ogrundat visstidsavtal utan uppsägningstid för att till exempel kunna ta emot en tillsvidareanställning, säger Murto.

 

En första oavlönad sjukfrånvarodag inte ändamålsenlig

Murto bedömer att en oavlönad första sjufrånvarodag skulle leda till att man jobbar trots att man är sjuk och samtidigt sprider smittan vidare. Det här skulle ytterligare öka kostnaderna för arbetsgivarna och samhället.

– I stället för oavlönad sjukfrånvaro borde arbetarskyddslagen förnyas och den psykosociala belastningen förebyggas vilket skulle minska sjukfrånvaron och kostnaderna, säger Murto.

Det här är en översättning och bearbetad version av OAJ:s pressmeddelande (på finska): https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2023/oajn-hallitus-tyomarkkinamalli-valmisteltava-yksityisen-ja-julkisen-sektorin-kesken/