Sibbo kommun har dömts till att betala en lärare sex månaders lön på grund av en lång rad olagliga visstidsanställningar. Det här är åtminstone det fjärde fallet i år då en stad eller kommun har dömts till skadestånd på grund av olagliga visstidsanställningar.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstol borde kommunen ha tillsvidareanställt läraren senast 1.8.2013, eftersom det inte fanns några grunder för visstidsanställning. Sibbo kommun döms dessutom till att betala OAJ:s rättegångskostnader.

Tidigare har förvaltningsdomstolen dömt Esbo stad att betala en lärare 14 månaders lön, efter att hen varit visstidsanställd under sammanlagt tretton års tid 2003-2017. Under tiden hade läraren ett lagligt vikariat.

Grankulla stad dömdes i januari att betala en lärare en ersättning motsvarande 12 månaders lön, och en annan lärare en ersättning motsvarande 10 månaders lön på grund av samma orsak.

I februari dömdes Helsingfors stad av förvaltningsdomstolen att betala ut sex månaders lön åt en lärare på grund av ett olagligt anställningsförhållande.

Håll koll på dina rättigheter!

Ett tidsbundet anställningsförhållande kan inte motiveras med att det gäller ett vikariat, om läraren inte tjänstgör som någons vikarie.  Om arbetet fortsätter år efter år bör arbetstagaren bli anställd tills vidare.

OAJ bestrider årligen 10-20 olagliga visstidsanställningar. Som FSL-medlem är du berättigad till juridisk hjälp vid behov.

Om du misstänker att du har råkat ut för en olaglig visstidsanställning kan du höra av dig till din egen förtroendeman eller till våra ombudsmän på förbundskansliet:

https://www.fsl.fi/rad-och-stoed/fraga-ombudsmannen

 

Läs mera om 'Individuell rehabilitering på Härmä Rehab'

Nu finns det möjlighet till individuell rehabilitering på Härmä Rehab för dig som lider av en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga eller orsakar problem i vardagen. Det kan gälla en fysisk sjukdom eller till exempel utbrändhet.

Läs mera om ' Linda Felixson tar över som vice ordförande i FSL:s styrelse'

Linda Felixson, Korsholm, har valts till vice ordförande för FSL-styrelsen för perioden 2019-2020. Hon är klasslärare men fungerar för tillfället som huvudförtroendeman i Korsholm.  

Läs mera om '"Alla är ganska eniga om att vi behöver göra något åt arbetstidssystemet"'

Som bäst pågår ett försök med årsarbetstid i några grundskolor (1-6) runtom i landet. Linda Felixson, styrelseledamot i FSL och fullmäktigeledamot i OAJ och Inger Damlin, FSL:s representant i OAJ:s styrelse reder i det här klippet ut lite begrepp och svarar på frågor kring försöket.

Läs mera om 'KIILA-rehabilitering för utbildningspersonal'

I april 2019 inleds en ny svenskspråkig rehabiliteringskurs vid Härmä Rehab som är riktad till utbildningspersonal från olika förbund. KIILA-rehabiliteringen är en yrkesinriktad rehabilitering som Fpa kan bevilja dig.

Läs mera om 'Lärarlönerna justeras – ett lönetillägg betalas ut i januari 2019'

De senaste avtalsförhandlingarna förde med sig en del löneförhöjningar som träder i kraft inom kort. Bland annat betalar kommunerna ut en engångspott på 9,2 procent av novemberlönen i januari 2019. Från och med december 2018 höjs också grundlönen.

Läs mera om 'Fokus på skolombuden'

Du är viktig, så inleder Pamela Leka, ordförande för Esbo-Grankulla Lärarförening, utbildningsträffen för skolombuden i huvudstadsregionen. Under år 2018 och 2019 ordnar FSL regionala kurser för alla runt 300 skolombud ute på fältet. 

Läs mera om 'Vi har #världensbästayrke!'

Idag firar vi Världslärardagen för att uppmärksamma lärare över hela världen. Trots lärarjobbets stundvis utmanande dagar är det väldigt få som skulle vilja byta yrke, nio av tio FSL:are är nöjda med att vara just lärare. Det här är en styrka i yrkeskåren som vi uppmärksammar allt för sällan, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Läs mera om 'Fullmäktige kallas till möte'

Alla nyvalda fullmäktigeledamöter kallas till ordinarie möte i Tammerfors den 14–15 november 2018. Möteshandlingarna finns på FSL:s Intra senast i slutet av vecka 43.

Läs mera om 'Så här stressar du rätt – Christoph Treier delar med sig av sina bästa tips'

Som lärare eller rektor är det omöjligt att helt undvika stress, skolmiljön är stressig, konstaterar den mentala tränaren Christoph Treier. Däremot kan du bli bättre på att tåla stress, bland annat genom att skilja på när du är stressad och när du ”bara” har mycket att göra.