Camilla Sundqvist anställs som förbundsekonom

Ekonomie kandidat Camilla Sundqvist, 59, har valts till FSL:s förbundsekonom. Hon börjar jobba på förbundskansliet i december 2023. 

Sundqvist är hemma från Jakobstad och har de senaste åtta åren jobbat som ekonomikonsult på ett företag med kontor i Vasa.

Tre personer sökte jobbet som förbundsekonom. Samtliga intervjuades och förbundsstyrelsen utsåg Sundqvist till befattningen på styrelsemötet 9.10.2023.

Sundqvist tar över när vår nuvarande förbundsekonom Lis-Britt Bergman går i pension.