FSL:s fullmäktige håller höstmöte 15-16.11

Den 15-16 november möts förbundets högsta beslutande organ för ordinarie höstmöte. På agendan finns stadgeenliga ärenden som till exempel budget och verksamhetsplan. FSL:s fullmäktigeledamöter kommer att behandla två motioner, ett initiativ och en fråga som inkommit.

 

FSL:s fullmäktigemöte hålls i Tammerfors onsdag-torsdag 15-16 november. Utöver stadgeenliga ärenden kommer man under mötet att behandla två motioner, ett initiativ och en fråga med fokus på det här: rektorernas arbetsbelastning, lärarrollen, elevernas försämrade psykiska hälsa, undervisningsskyldigheterna och modersmålslärares arbetsbörda. 

Fullmäktige består av 43 ledamöter från våra lokala lärarföreningar och studerandeföreningen FSLF. Ordförande för FSL:s fullmäktige 2022-2026 är Christoffer Sourander, som vice ordförande fungerar Joakim Granqvist.

Du kan följa med dagarna via våra sociala mediekanaler #fslfullmäktige