Samplanering

Från och med 2017 planeras samplaneringen på läsårsbasis. En lärare i grundskolan kan ha högst 126 timmar samplanering per år. En lärare i gymnasiet kan ha högst 50-107 timmar samplanering per år. För en privatanställd lärare gäller max 5 timmar på 2 veckor. 

 

Eftersom samplaneringen slås ut på hela läsåret, istället för veckovis som tidigare, bör man planera den genast i början av läsåret. En samplaneringstimme är 60 minuter.

Samplaneringstiden skall användas till sådant samarbete mellan lärarna och sådant arbete med skolutveckling som man lokalt upplever som viktigt. Kom ihåg att det är på lokal nivå som man avgör vilket slag av arbete som ingår i samplaneringstiden.

Viktigt att minnas är också att samplanering är lärararbete som sker utanför de egentliga undervisningstimmarna.

Här presenterar vi två olika exempel på hur samplaneringen kan se ut för ett helt år: Räkneexempel för samplanering

 

Så här kan du använda samplaneringstiden

  • Kontakter till elevernas vårdnadshavare samt samarbete mellan hem och skola
  • Pedagogiskt utvecklingsarbete och planering av skolans fostringsarbete
  • Elevvårdsarbete
  • Samarbete med lärarna vid andra skolor eller vid daghem
  • Lärar- eller personalmöten
  • Uppgifter i anslutning till utvärderingen av utbildningen
  • Planering av evenemang som hör till skolans verksamhet, till exempel fester, resor och utfärder
  • Planering av undervisningen tillsammans med en eller flera lärare

Syftet med samarbetstiden är alltså att lärarna gemensamt utvecklar skolan. Däremot kan också en lärare ensam planera och förbereda skolans utvecklingsarbete inom ramen för samplaneringstiden. Platsen för samplaneringen behöver inte vara skolan.

Enligt 1985 års tillämpningsdirektiv är det rektorns uppgift att leda, följa upp och ansvara för samplaneringen i skolan.

 

Det här är inte samplanering

Lärarfacket OAJ och FSL har vidhållit att samplaneringstiden inte bör fyllas med gemensamma möten för alla skolans lärare. Det här är motiverat, eftersom en stor del av det arbete som borde ingå i samplaneringen i så fall inte får plats i samplaneringstimmarna. Onödiga kollegiemöten bör alltså undvikas!

 

Håll koll på din samplaneringstid

I vår mobilapplikation Lärarrummet eller i vår webbkalender här på hemsidan kan du enkelt följa upp hur mycket timmar du har använt på samplanering och hur mycket som återstår.