Påverka i FSL

I FSL är det medlemmarna som bestämmer vad som skall stå på programmet, vilka frågor vi arbetar för och vad din medlemsavgift används till. Vill du vara med och bestämma?

 

Det lättaste sättet att påverka i FSL är att delta i lärarföreningens medlemsmöten. Mötena ordnas i allmänhet två gånger om året och då har alla medlemmar rätt att föra fram förslag, beröm eller kritik till föreningens styrelse.

 

Vill du aktivera dig mera? I så fall kan du vända dig till lärarföreningens ordförande eller en styrelsemedlem och berätta att du är intresserad av ett uppdrag i lärarföreningen.

 

Skicka in en motion

Kom också ihåg att alla våra medlemmar kan lämna in motioner och förslag till både förbundsfullmäktige och kongressen.

 

pdf Skriv en motion!