Påverka i FSL

I FSL är det medlemmarna som bestämmer vad som skall stå på programmet, vilka frågor vi arbetar för och vad din medlemsavgift används till. Vill du vara med och bestämma?

 

Det lättaste sättet att påverka i FSL är att delta i lärarföreningens medlemsmöten. Mötena ordnas i allmänhet två gånger om året och då har alla medlemmar rätt att föra fram förslag, beröm eller kritik till föreningens styrelse.

Vill du aktivera dig mera? I så fall kan du vända dig till lärarföreningens ordförande eller en styrelsemedlem och berätta att du är intresserad av ett uppdrag i lärarföreningen.

Skicka in en motion eller ett initiativ

Kom också ihåg att alla våra medlemmar kan lämna in motioner och initiativ till antingen styrelsen eller förbundsfullmäktige. Enklast gör man det med hjälp av vårt elektroniska formulär som du hittar via huvudmenyn på medlemsintran.

Här kan du läsa mer detaljer om motionern och initiativ: Var med och bestäm - skriv en motion eller ett initiativ

Vi ser fram emot dina förslag!