Kurser och möten

FSL ordnar kurser för förtroendemän och föreningsaktiva medlemmar. Vi ordnar också träffar och kortare kurser som är öppna för alla FSL-medlemmar. Våra kurser är alltid gratis för deltagarna. Kursprogram och noggrannare tidtabell publicerar vi närmare kursen.

 

FSL-kurser 2017

 

Ti 21.11 Rådplägningsdag, Helsingfors

To 23.11 Rådplägningsdag, Vasa

Ti 29.11 Rådplägningsdagar/Privata, FSL:s kansli, Helsingfors

 

Förbundsfullmäktiges möten 2018

 

 Tider kommer snart! 

 

Förbundsstyrelsens möten 2017

 

To 7.12 Styrelsemöte kl. 10.30, FSL:s kansli, Helsingfors

 

Förbundskongress 2018

Onsdag och torsdag den 6-7 juni 2018 på Hotell Hilton Fiskartorpet i Helsingfors. Inbjudan postat på vårvintern 2018!