Läs mera om 'Har du koll på din medlemsavgift?'

Visst minns du att du själv är ansvarig för att medlemsavgiften dras från din lön? Det är även viktigt att du kollar ditt skatteförslag.

Läs mera om 'Valdebatt i samband med förbundets föreningskurs'

Nu finns det fyra kandidater som har meddelat om sitt intresse för att bli ny ordförande för FSL.

Läs mera om 'God jul från FSL'

Tack  till alla medlemmar och samarbetspartners för ännu ett fint och händelserikt år. Vi vill önska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Läs mera om 'Deltidsanställda kan få retroaktiv ersättning för extra samplaneringstid'

Är du en tjänsteinnehavare som jobbat deltid? Skicka en yrkan om rättelse av lönen till din arbetsgivare före årsskiftet.

Läs mera om 'Hör Kaj Kunnas och kom på kvällsfest'

Under Educa 2020, den 24 januari ordnar FSL en föreläsning med sportjournalisten Kaj Kunnas samt en kvällsfest för sina medlemmar. Anmäl dig redan nu så att du får plats!

Läs mera om 'Försöket med årsarbetstid delar åsikter'

OAJ har utrett orsaker till att lärare har röstat nej till att vara med i försöket med årsarbetstid. Den största orsaken till att lärare sagt nej till försöket är att de varit rädda att arbetstiden inte ska räcka till. Lärarna litade inte heller på att avtalet skulle följas i praktiken.

Läs mera om 'Fullmäktige kallas till höstmöte'

Alla fullmäktigeledamöter kallas till ordinarie möte i Tammerfors den 6-7 november 2019. Möteshandlingarna finns på FSL:s Intra senast i slutet av vecka 42.

Läs mera om 'NLS söker ny generalsekreterare'

Nordiska Lärarorgationers Samråd NLS söker en ny generalsekreterare. Arbetet inleds våren 2020 då nuvarande generalsekreteraren går i pension. Ansökan ska vara inne senast den 2 september 2019.

Läs mera om 'Fackligt stöd också under sommaren'

FSL:s kansli håller stängt hela juli, men du som behöver råd och stöd i  fackliga frågor får ändå hjälp också under sommaren. 

Vi betjänar medlemmar i akuta ärenden också under juli, i andra frågor ber vi att få återkomma i augusti.

Läs mera om ' Bristen på läromedel på svenska skapar ojämlikhet inom skolan'

Bristen på undervisningsmaterial på svenska inverkar direkt på gymnasiestuderande och deras möjligheter i studentskrivningarna. Finlandssvenska lärare måste lägga orimligt mycket tid på att producera material. Detta försätter finlandssvenska lärare och elever i en ojämlik situation i förhållande till finskspråkiga lärare och elever. FSL:s fullmäktige anser att en lärares främsta arbetsuppgift är att undervisa - inte att producera läromedel.