Läs mera om 'Ny KIILA-rehabilitering för FSL:are 2023-2024'

KIILA-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara och förbättra arbetsförmågan hos personer i arbetslivet. Kursen bekostas av FPA och är kostnadsfri för deltagaren.

Läs mera om 'De här FSL:arna fick en fjäder i hatten'

På Världslärardagen den 5 oktober vill vi ge våra aktiva medlemmar, som får vårt lärarförbund att rulla på det lokala planet, lite extra uppmärksamhet. Vi har över 30 föreningar runtom i landet och idag delar de ut FSL-utmärkelsen "En fjäder i hatten" till en av sina eldsjälar. Här kan du se listan på alla som får utmärkelsen.

Läs mera om 'FSL:s fullmäktige kallas till höstmöte 10–11.11'

FSL:s högsta beslutande organ, fullmäktige, kallas till ordinarie höstmöte 10–11.11.2022 i Mässcentrum, Helsingfors. Mötet inleds klockan 12.00 den 10 november och avslutas senast klockan 14.30 den 11 november. 

Läs mera om 'PM för läsåret 2022–2023'

Det viktigaste kollektivavtalet säger om bland annat lön, samplanering och FBA-dagar komprimerar FSL i ett årligt PM. En pappersversion av PM:et har publicerats i höstterminens första nummer av Läraren. Här nedan hittar du PM:et för läsåret 2022-2023 som PDF.

Läs mera om 'Demonstrationen Förfallodag: Helsingfors lönehärva måste lösas nu!'

Det är inte rätt att anställda vid Helsingfors stad varje lönedag måste vara osäkra på om deras löner kommer att komma in på kontot och om summan kommer att vara korrekt. Att be om ursäkt betalar varken räkningar eller matinköp. Fackförbunden OAJ och JHL uppmuntrar alla att delta i demonstrationen Förfallodag, som ordnas på Senatstorget i Helsingfors den 24 augusti klockan 16.

Läs mera om 'FSL stöder Ukraina'

I många år har FSL skickat ut en medlemsgåva i form av en lärarkalender till alla er medlemmar. Under det senaste året har vi utarbetat en hållbarhetspolicy som berör all vår verksamhet. Som ett led i vårt arbete mot en mer hållbar organisation har förbundet i år valt att avsluta kalenderproduktionen. Med anledning av det pågående kriget i Ukraina har FSL:s styrelse beslutat att i år i stället göra en donation till Rädda Barnen.

Läs mera om 'Enkätundersökning om teknologi för att främja inklusion, jämlikhet och rättvisa i utbildningen'

En forskningsgrupp vid Åbo Akademi genomför en enkätundersökning om teknologi för att främja inklusion, jämlikhet och rättvisa i utbildningen. Läs mer nedan och delta i enkäten fram till 20 maj!

Läs mera om 'FSL:s kansli håller sommarstängt 4–31.7 '

Under sommarstängningen betjänar vi medlemmar enbart i akuta ärenden kl. 10–12 följande datum: 4.7, 12.7, 18.7 och 25.7. Under de här tiderna kan du ta kontakt i ärenden som inte kan vänta, exempelvis om du ska lämna in besvär i anställningsbeslut, om du hotas av uppsägning eller något annat som akut kräver rådgivning av juridisk karaktär. I övriga fall ber vi dig kontakta oss redan i juni, återkomma i augusti eller skicka e-post.

Läs mera om 'De här FSL:arna fick en plats i OAJ:s fullmäktige'

Martin Ahlskog, rektor för Sursik skola i Pedersöre, var röstmagnet i FSL:s valkrets i OAJ:s fullmäktigeval. Han fick 314 röster, vilket inte bara är flest bland FSL:arna utan också tredje mest röster i hela OAJ-valet.

Läs mera om 'FSL undersöker läromedelssituationen i de finlandssvenska gymnasierna'

Diskussionen om tillgången på läromedel på svenska tog rejäl fart under 2021. Nu vill FSL gå vidare med frågan och sätter fokus på att undersöka läromedelssituationen i de finlandssvenska gymnasierna. Genom en enkät till gymnasielärare och rektorer vill FSL få en uppdaterad bild av tillgång och kvalitet på lärresurserna på svenska.