Ifall inte lärarna anmäler får arbetsgivarna inte reda på de problem som man tampas med i lärarrummen, säger Henry Gustafsson som är arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

Det är arbetsgivarens plikt att se till att arbetsmiljön är säker, jämställd och trevlig att arbeta i. Arbetarskydd är ändå ett samarbete eftersom en god arbetsmiljö byggs upp tillsammans.

Sömn, mikropauser och att skilja på arbete och fritid kan hjälpa dig i återhämtningen, enligt livsstilscoachen Christoph Treier.

- Det absolut viktigaste när det gäller återhämtning är sömnen. Sover du hela tiden för lite fungerar du inte. Sömnbrist påverkar hjärnan på samma sätt som om du skulle ha 0,8 promille alkohol i blodet, säger Treier.

Att komma tillbaka från en sjukdom kan vara krävande och du kan behöva hjälp. Hjälp finns ändå att få till exempel via Härmä Rehab.

På en bra arbetsplats råder jämställdhet och alla anställda behandlas lika. Alla arbetsgivare förväntas främja likabehandling på arbetsplatsen.

När din arbetshälsa är i fara att försämras kan företagshälsovården stå till tjänst. Stöd i ett tidigt skede garanterar att du mår bättre så fort som möjligt.

Överbelastning tär på välmående i arbetet och påverkar arbetets kvalitet. Ett arbete utan utmaningar minskar däremot arbetsmotivationen och ökar risken för marginalisering.

Flera olika saker kan orsaka en känsla av överbelastning; det kan ha att göra med arbetets innehåll, kvalitet eller mängd. Dessutom kan arbetsbelastning orsakas av hur saker och ting sköts på arbetsplatsen, om samarbetet till exempel inte fungerar. Också samhälleliga orsaker kan påverka arbetsbelastningen. Den egna livssituationen och individuella egenskaper påverkar också hur man reagerar på arbetsbelastning.

Arbetsgivaren har en plikt att ta hand om sina arbetstagare, också ansvaret för arbetstagarens arbetsmiljö och -hälsa ligger hos arbetsgivaren.

 

Nu finns det möjlighet för FSL-medlemmar att ansöka om Kiila-rehabilitering. Kiila-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara samt förbättra arbetsförmågan hos folk i arbetslivet.