-Ifall inte lärarna anmäler får arbetsgivarna inte reda på de problem som man tampas med i lärarrummen, säger Henry Gustafsson som är arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

Nu finns det möjlighet för FSL-medlemmar att ansöka om Kiila-rehabilitering. Kiila-rehabiliteringen är yrkesinriktad rehabilitering som ska bevara samt förbättra arbetsförmågan hos folk i arbetslivet.

Sömn, mikropauser och att skilja på arbete och fritid kan hjälpa dig i återhämtningen, enligt livsstilscoachen Christoph Treier.

- Det absolut viktigaste när det gäller återhämtning är sömnen. Sover du hela tiden för lite fungerar du inte. Sömnbrist påverkar hjärnan på samma sätt som om du skulle ha 0,8 promille alkohol i blodet, säger Treier.

Att komma tillbaka från en sjukdom kan vara krävande och du kan behöva hjälp. Hjälp finns ändå att få till exempel via Härmä Rehab.

Den individuella rehabiliteringen på  på Härmä Rehab finns till för dig som lider av en sjukdom som påverkar din arbetsförmåga eller orsakar problem i vardagen. Det kan gälla en fysisk sjukdom eller till exempel utbrändhet.

Det är arbetsgivarens plikt att se till att arbetsmiljön är säker, jämställd och trevlig att arbeta i. Arbetarskydd är ändå ett samarbete eftersom en god arbetsmiljö byggs upp tillsammans.

Arbetarskyddet är en av de viktigaste byggstenarna i välmående på jobbet eftersom man med hjälp av normer och överenskommelser inom arbetarskyddet upprätthåller, främjar och förbättrar individens arbetsvälmående.

Arbetsgivaren har ett ansvar när det kommer till arbetshälsovård och -säkerhet men var och en kan själv medverka och påverka via arbetarskyddssamarbetet.