Facket är gemenskap, intressebevakning, opinionsbildning och mycket mer. FSL är ett levande förbund, läs mera om oss i den här artikelserien!

 

Läs mera om '"Utan facket skulle vi inte ha fått det här" - Fackrörelsen på fem minuter'

Matias Kaihovirta, docent i nordisk historia vid Åbo Akademi, vet vilken stor betydelse fackrörelsen har haft och har för det finländska välfärdssamhället. Mycket av det vi tar för givet idag, till exempel semester och hälsovård, har facket en gång i tiderna stått upp för. Lärarna har en lång historia av facklig verksamhet. Visste du till exempel att läroplikten var en av lärarfackets första segrar?

Läs mera om 'I Borgå bidrar en regelbunden dialog och en dos humor till färre konflikter och felaktiga beslut'

I Borgå kan lärarfacket och stadens tjänstemän och beslutsfattare skryta med ett riktigt gott samarbete. Tröskeln är låg för att ringa eller mejla med en fråga och dialogen är aktiv åt båda hållen. Man är genuint intresserade av vad lärarkåren tycker, säger Pernilla Granlund, ordförande för Borgå lärarförening.

Läs mera om 'Program utan anmälan och ett aktivt infoflöde – så här jobbar Vasa svenska lärarförening'

Föreningen är en av förbundets största med ungefär 350 medlemmar, en del anställda vid Vasa övningsskola och vid Åbo Akademi också. Vi träffar tre styrelsemedlemmar, två med lång erfarenhet och en relativt ny i gänget. Hon axlar ansvaret för uppdraget med information och sociala medier.

Läs mera om 'Facket satte stopp för lärarpermitteringar i Lovisa'

Alerta förtroendemän som kunde peka på felaktigheter i stadens permitteringsbeslut bidrog till att stadsstyrelsen i Lovisa till slut fick ändra sig. De planerade lärarpermitteringarna våren 2021 slopades. Vi drog inga snyfthistorier utan lade fram fakta, säger Alexander Smeds, förtroendeman och ordförande för lärarföreningen i Lovisa.