OAJ ordnar manifestation den 23 november - FSL deltar också

OAJ ordnar en politisk manifestation den 23 november i Helsingfors mot den föreslagna exportdrivna arbetsmarknadsmodellen. FSL:are kommer också att delta i manifestationen. OAJ:s styrelse beslutade också om kraftigare påtryckningsåtgärder vid gårdagens extra möte. Vi meddelar om dem senare vid behov, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

OAJ förväntade att de centrala fackförbunden och förhandlingsorganisationer skulle få i uppdrag att förhandla om arbetsmarknadsmodellen. Men så gick det inte vid arbetsminister Arto Satonens arbetsmarknadsseminarium den 8 november.

– Det var en besvikelse att arbetsministern inte fattade ett tydligt beslut om att inleda en en förhandlingsprocess, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

– Som en första åtgärd ordnar vi en politisk manifestation den 23 november mot en lagstadgad exportdriven arbetsmarknadsmodell. Vi kan inte acceptera löneutvecklingen för lärare, forskare och de kvinnodominerade branscherna inom den offentliga sektorn fastställs lagstiftningsvägen. OAJ:s styrelse beslutade också om kraftigare påtryckningsåtgärder vid gårdagens extra möte. Vi meddelar om dem senare vid behov, säger Murto.

FSL deltar också i manifestationen (på finska: Valot päälle!) och har kontaktat de lärarföreningar som kommer att engageras i manifestationen med praktisk information. 

– Regeringens planer påverkar vanliga FSL:ares arbetsliv och vi tänker inte sitta tysta i klassen och acceptera försämringarna, säger Inger Damlin, ordförande för FSL. 

OAJ:s manifestation ordnas i Helsingfors torsdagen den 23 november om förhandlingarna om en arbetsmarknadsmodell inte inleds.