Läs mera om 'Så här säger UBS om att ingripa i frånvaro under distansundervisningen'

De senaste anvisningarna som publicerats på UBS berör elevfrånvaron när undervisningen sköts på distans. Det handlar om hur man ska följa upp deltagande och frånvaro i distansundervisningen  och hur man ska ingripa vid och förebygga eventuella problem.

Läs mera om 'Fyra frågor om permitteringar'

Coronakrisen är utmanande för kommunernas ekonomi och vi hör nu så gott som dagligen om samarbetsförhandlingar och permitteringshot. FSL har fått många frågor gällande permitteringar och vi har samlat svar på fyra av de vanligaste här. 

Läs mera om 'Så här säger UBS om ordnandet av stöd under undantagsförhållandena'

Utbildningsstyrelsen skriver att stödet ska fortsätta som vanligt för de elever som har rätt till och som deltar i närundervisningen. För de elever som deltar i distansundervisningen ska man ordna stöd "endast i den omfattning det är möjligt med beaktande av omständigheterna." UBS betonar betydelsen av samarbete och kommunikation mellan skolan och hemmet då undantagsförhållanden råder. 

Läs mera om 'Så här säger UBS om bedömningen under undantagsförhållanden'

Alla läroämnen i läroplanen ska undervisas, studeras och bedömas även under tiden för undantagsförhållanden, skriver Utbildningsstyrelsen på sin webbsida. Det gör inga förändringar i  bedömningen heller utan den ska grunda sig på samma mål, kunskapskrav och principer som under normala omständigheter. Undantagsförhållandena kan däremot inverka på sätten att visa lärande och kunnande.

Läs mera om '”Coronakrisen får inte skapa en lucka i bildningen”'

Inget barns skall lämnas ensamt. Andersson sade att skolan bör ingripa om man inte får kontakt med en elev. Det är att jämföra med att en elev inte kommer till skolan, menade hon. "Skolan har en skyldighet att ingripa på samma sätt som i normala fall."

Läs mera om 'Vi samlar frågor och svar om undantagstillståndet i skolan '

I den här artikeln publicerar vi frågor och svar som ni lärare och rektorer har kring undantagstillståndet som råder. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren fortsättningsvis har arbetsledningsrätt och således fattar de slutgiltiga besluten. FSL försöker i den här artikeln tolka bestämmelserna och direktiven och ge råd enligt rådande undatagstillstånd.   

Läs mera om 'Glöm permitteringar - varje lärare behövs'

Det råder undantagstillstånd i skolan och trycket på lärarna är stort. Finlands svenska lärarförbund, FSL, uppmanar arbetsgivarna att utnyttja varje enskild lärarresurs. Att permittera lärare i det här läget skulle vara ödesdigert då behovet av fler undervisningsgrupper, handledning och skräddarsydda lösningar är stort.

Läs mera om 'Undervisningsministerns brev till undervisningspersonalen i Finland: Omtanke och omsorg'

"Vårt utbildningssystem har återigen visat prov sin styrka, och de finländska pedagogerna på sin gedigna yrkesskicklighet. Regeringens riktlinje om att undervisningen inte avbryts, utan fortsätter med avvikande arrangemang, har också setts som ett viktigt tecken på hur högt vi värderar utbildning i hela vårt samhälle." Läs minister Li Anderssons hela hälsning på Undervisningsministeriets hemsida. 

Läs mera om 'Fonderna finansierar e-böcker för alla i åk 1-9'

Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker. Erbjudandet gäller läsåret till slut och stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner. Läs mer på Svenska kulturfondens webbsida.

Läs mera om '"Vi avbryter inte undervisningen, alla barn har rätt till undervisning" '

Regeringen har fattat beslut om att distansundervisningen fortsätter fram till den 13.5. Undervisningsminister Li Andersson har vädjat till alla föräldrar att om möjligt hålla sina barn hemma. Hon sade också att regeringen vill trygga att alla elever som skall utexamineras också får sin examen: "Vi gör allt så att slutbedömningen ska kunna göras under den här våren."