Fokus på läroplikt, frånvaro och elevernas mående i UBS:s riktlinjer

När den grundläggande utbildningen återgår till normala förhållanden den 14 maj 2020 ska fokus ligga på att begränsa smittorisken. Eleverna ska ändå delta i närundervisningen om de inte "av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse", skriver man på webbsidan. Runt lunchtid 6.5 uppdaterades direktiven med ytterligare information om elevernas välmående, undervisningsgruppernas storlek med mera. "Den period som återstår av närundervisningen denna vår är viktig med tanke på elevernas välbefinnande och sociala relationer."