Så här säger UBS om att ingripa i frånvaro under distansundervisningen

De senaste anvisningarna som publicerats på UBS berör elevfrånvaron när undervisningen sköts på distans. Det handlar om hur man ska följa upp deltagande och frånvaro i distansundervisningen  och hur man ska ingripa vid och förebygga eventuella problem.