Telefonerna går heta just nu med frågor om framför allt pauser under skoldagen, matutdelning och ersättning för extra jobb. Våra medlemsrådgivare Jens Mattfolk och Jan-Mikael Wikström kommer här med svaren.

Risken finns nog att någon, i den mycket utmanande ekonomiska situation som kommer att råda framöver i kommunerna, kläcker inbesparingsidén att införa en betydligt större del distansundervisning med orden ”det gick ju så bra”, skriver Jonas Forsman i en kolumn i Läraren.

Idag öppnar grundskolan dörrarna igen och sportjournalisten Kaj Kunnas vill uppmärksamma alla lärare och rektorer för det fina jobb som görs på fältet. Han uppmanar oss att inspirera varandra och skapa en positiv laganda. FSL kan bara instämma i Kajs ord: "Kämpa på, fortsätt med ert viktiga fina jobb!" 

– Det måste alltid finnas en beredskap att reagera. Det som vi nu vill är att inte behöva använda beredskapslagen när det gäller utbildningen, dvs att vi inte skall behöva ta till kraftiga åtgärder som gäller alla grundskolor och alla elever i hela landet. Det skall vara möjligt att reagera lokalt om det finns behov för det. Om det uppstår ett fall men en coronasmitta i en skola så skall man lokalt kunna fatta beslut att stänga den skolan, säger undervisningsminister Li Andersson.

"Behovet av flexibilitet och förståelse har kanske aldrig varit större än nu. Coronakrisen sätter oss på prov och vem vet, kanske vi måste plocka fram de modeller vi nu utvecklar fortare än vi anar igen. " FSL:s vice ordförande Linda Felixson har skrivit en hälsning till alla medlemmar.

När den grundläggande utbildningen återgår till normala förhållanden den 14 maj 2020 ska fokus ligga på att begränsa smittorisken. Eleverna ska ändå delta i närundervisningen om de inte "av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse", skriver man på webbsidan. Runt lunchtid 6.5 uppdaterades direktiven med ytterligare information om elevernas välmående, undervisningsgruppernas storlek med mera. "Den period som återstår av närundervisningen denna vår är viktig med tanke på elevernas välbefinnande och sociala relationer."

Utbildningsstyrelsen har publicerat direktiv för hur man i gymnasierna ska ordna undervisningen de sista veckorna i maj. Man rekommenderar att undervisningen fortsätter på distans men skriver till exempel att "det kan vara motiverat att inom en del läroämnen ordna vissa prov på kunnande i form av närundervisning." Läs mera på UBS:s webbsida.

Vi är medvetna om att anvisningarna varken kan eller kommer att ge svar på alla detaljer som berör arrangemangen. Det är förståeligt att man av en instans skulle önska få tydliga och detaljerade instruktioner för hur man ska gå till väga i alla situationer. Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen har skrivit ett blogginlägg på deras webbsida.

Här hittar man preciserade anvisningar till utbildningsanordnarna om hur skoldagen ska arrangeras de sista veckorna i maj.

"Man kommer inte att ge anvisningar om säkerhetsavstånd mellan personer."

"Ifall det i högstadiet är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna satsar man på att hålla avstånd och strävar efter att sköta undervisningen i skift i mån av möjlighet."

"Skolbespisningen ordnas med den egna klassen eller gruppen, inte som gemensam bespisning i matsalen. Matsalen kan ändå användas i skift."

 

De två sista veckorna i maj ska man i grundskolan återgå till det normala. I praktiken ska man ändå undvika onödig fysisk kontakt, begränsa gruppstorlekarna och vara mycket noggranna med hygienen. Kommunerna och rektorerna har några arbetsdryga veckor framför sig för att ordna med alla specialarrangemang.