Vi uppmanar våra medlemmar att också vända sig till ministeriets, UBS:s och THL:s webbsidor för de senaste direktiven och rekommendationerna. 

Vår medlemstidning Läraren håller stenkoll på hur coronaviruset påverkar skolvardagen, läs nyheterna på www.lararen.fi

Har du en fråga eller fundering kan du vända dig till in lokala lärarförening eller förtroendeman. Du är också varmt välkommen att kontakta någon av våra rådgivare:

Jan Mikael Wikström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 67 eller Jens Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 70.

Läs mera om 'Undervisningspersonalen borde få vaccin senast före slutet av juni och lärarna inom småbarnspedagogik genast efter riskgrupperna'

OAJ stödjer förslaget om regional fördelning av vaccinerna men det behöver också finnas möjlighet att prioritera olika yrkesgrupper i vaccinationsordningen, skriver man i ett utlåtande. All undervisningspersonal måste vaccineras före slutet av juni. Närundervisningen måste kunna inledas utan störningar genast vid läsårsstarten i augusti. Läs mera på OAJ:s webbsida. 

Läs mera om 'Ersättning för merarbete kopplat till coronakrisen ska nu upp i lokala förhandlingar'

Idag den 24 mars klockan 10.00 har våra förtroendemän inom kommunsektorn och den privata utbildningssektorn lämnat in en anhållan om lokala förhandlingar för ersättning för det merarbete och ökade ansvar som coronapandemin orsakat utbildningspersonalen. Det kan till exempel röra sig om en engångsersättning eller tillfälliga justeringar av de uppgiftsrelaterade lönerna, säger FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström.

Läs mera om '7 aktuella frågor och svar om den aktuella distansundervisningsperioden (och lite till)  '

Smittspridningen av coronaviruset är på fler håll i landet mycket besvärlig och regeringen har därför rekommenderat distansundervisning för högklasserna och utbildningar på andra stadiet från och med 8.3.2021. I flera regioner är det alltså undantagsarrangemang som gäller igen.

Läs mera om '"Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen" '

Regeringens rekommendation om distansundervisning i slutet av förra veckan har lett till osäkra regioner och kaos i kommunikationen till skolor och hem. Ett år med pandemin har gått och man skulle förvänta sig mer av myndigheterna nu. Det borde finnas beredskap för snabba beslut och tydlig kommunikation. Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen för en redan sårbar skola och påfrestande skolvardag, skriver FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

 

Läs mera om 'Alla arbetsplatser ska ha förteckning över anställda som har exponerats för coronaviruset '

Det är viktigt att arbetsgivaren har förteckning över anställda som har exponerats för smitta i arbetet. Då kan man även fastställa att exponeringen uttryckligen har skett i arbetet. Smitta som fåtts i arbetet kan i ett senare skede till exempel förorsaka yrkessjukdom. Förteckningen är ett konkret sätt att förbättra arbetarskyddet och är ett steg mot bättre arbetssäkerhet. Läs mer på OAJ:s webbsida.

Läs mera om 'Det finns brister i arbetarskyddssamarbetet under undantagsförhållandena'

När epidemin bröt ut var samarbetsformerna oklara och man visste inte vem som ger instruktioner och anvisningar eller när. I krisen glömde man bort arbetarskyddssamarbetets möjligheter, konstaterar Sari Melkko och Teija Golnick som är OAJ:s specialsakkunniga i arbetshälsa.

Läs mera om 'På jobb dygnet runt?'

Jag är lyckligt lottad och har bara haft ströfall och inga större smittspårningar. Men de som har varit tvungna att göra många smittspårningar är säkert ganska trötta på situationen. Rektorer som har tvingats smittspåra under veckoslut, har blivit utan behövliga vilopauser. Jag har nog rektorskolleger som jag tycker synd om, säger rektorn Tony Björk i Esbo. 

Läs mera om '"Vackra ord och uppmuntran räcker inte längre!" '

Att blint följa kartan kanske inte är det bästa, nu gäller det för arbetsgivarna att kunna läsa terrängen också. Att modigt prioritera rektorernas och lärarnas arbetshälsa är det enda rätta, pandemin och följderna av den kommer att kräva stora insatser, länge. 

Läs mera om 'Ingen kan kräva att en rektor ska vara standby dygnet runt  '

Även när det krisar måste de avtalade bestämmelserna om arbetstid gälla. Det här är synnerligen viktigt att komma ihåg när det gäller skolledarna, vars arbetsuppgifter har ökat massivt under pandemin. “Vi måste hushålla med orken på alla fronter”, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.