De senaste anvisningarna från THL och ministeriet (5.4)

Här hittar man preciserade anvisningar till utbildningsanordnarna om hur skoldagen ska arrangeras de sista veckorna i maj.

"Man kommer inte att ge anvisningar om säkerhetsavstånd mellan personer."

"Ifall det i högstadiet är omöjligt att hålla isär undervisningsgrupperna satsar man på att hålla avstånd och strävar efter att sköta undervisningen i skift i mån av möjlighet."

"Skolbespisningen ordnas med den egna klassen eller gruppen, inte som gemensam bespisning i matsalen. Matsalen kan ändå användas i skift."