Läs mera om 'Fyra frågor och svar om specialarrangemang i skolan på grund av coronaviruset '

Coronaläget ser nu ut som i våras på flera orter. I den här artikeln reder vi ut ett antal aktuella frågor om bland annat strömmad undervisning och lärarnas och elevernas rättigheter och skyldigheter i en karantänsituation.

Läs mera om 'I karantän på grund av coronaviruset – hur går det med lönen?'

Antalet skolklasser och lärare som försätts i karantän ökar, det här för att hindra spridningen av coronaviruset. Här besvarar vi nio frågor om hur karantän påverkar lärarnas lön och arbetsplikt i en sådan situation.

Läs mera om 'Ansiktsmask i skolan – “Kniviga situationer kan uppstå”'

THL:s senaste rekommendation om ansiktsmask i skolorna innebär att myndigheterna på regionalt eller lokalt plan kan fatta beslut, utgående från epidemiläget, om ansiktsmasker ska rekommenderas i skolan. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken, skriver Utbildningsstyrelsen. FSL uppmanar utbildningsanordnarna att vara tydliga i sina direktiv till skolpersonalen, framför allt hur man ser på övervakningen.

Läs mera om '"En smart arbetsgivare erbjuder skyddsutrustning till de anställda"'

Ansvaret för arbetstagarnas säkerhet och arbetshälsa är enligt arbetarskyddslagen arbetsgivarens. Arbetsgivaren är skyldig att göra en bedömning av smittorisken och bestämma om förmännen, lärarna och den övriga personalen bör använda skyddsutrustning, som till exempel ansiktsmask eller visir i arbetet.

Läs mera om '"Coronagenerationens framtid får inte riskeras"'

Det har aldrig hört till lärarnas grunduppgifter att samtidigt undervisa två grupper i två vitt skilda lärmiljöer. Hybridmodeller kan inte tillämpas enbart med motiveringen ”det här blir bra”. Coronagenerationens framtid får inte riskeras, skriver förbundsordförande Inger Damlin i en kolumn i Läraren. 

Läs mera om 'Jämförelsevis lugnt på permitteringsfronten för lärarna i Svenskfinland – FSL hoppas på modiga beslutsfattare framöver '

De flesta förtroendemän som svarat på FSL:s undersökning uppger att de avslutade samarbetsförhandlingar inte har lett till att lärare permitterats. Det tyder på att beslutsfattarna i våra svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner är modiga och vågar satsa på våra barn och unga också i tuffa tider, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Fokus på en trygg närundervisning i höst - “Vi anpassar oss och värnar om skolans grundvärderingar” '

Höstterminen kör igång och som förutspåddes blir det en termin som präglas av coronaviruset och samhällets ansträngningar för att bekämpa smittan. Myndigheternas budskap är att undervisningen höst ska ordnas som närundervisning, något som FSL också vill betona. Endast i fall där de lagstadgade villkoren uppfylls kan man övergå till avvikande undervisningsarrangemang.

Läs mera om 'FSL:s ombudsmän ger svar på tre brännande frågor '

Telefonerna går heta just nu med frågor om framför allt pauser under skoldagen, matutdelning och ersättning för extra jobb. Våra medlemsrådgivare Jens Mattfolk och Jan-Mikael Wikström kommer här med svaren.

Läs mera om 'Digitalt skutt kan inte ersätta vanlig undervisning'

Risken finns nog att någon, i den mycket utmanande ekonomiska situation som kommer att råda framöver i kommunerna, kläcker inbesparingsidén att införa en betydligt större del distansundervisning med orden ”det gick ju så bra”, skriver Jonas Forsman i en kolumn i Läraren.

Idag öppnar grundskolan dörrarna igen och sportjournalisten Kaj Kunnas vill uppmärksamma alla lärare och rektorer för det fina jobb som görs på fältet. Han uppmanar oss att inspirera varandra och skapa en positiv laganda. FSL kan bara instämma i Kajs ord: "Kämpa på, fortsätt med ert viktiga fina jobb!"