Det råder undantagstillstånd i skolan och trycket på lärarna är stort. Finlands svenska lärarförbund, FSL, uppmanar arbetsgivarna att utnyttja varje enskild lärarresurs. Att permittera lärare i det här läget skulle vara ödesdigert då behovet av fler undervisningsgrupper, handledning och skräddarsydda lösningar är stort.

"Vårt utbildningssystem har återigen visat prov sin styrka, och de finländska pedagogerna på sin gedigna yrkesskicklighet. Regeringens riktlinje om att undervisningen inte avbryts, utan fortsätter med avvikande arrangemang, har också setts som ett viktigt tecken på hur högt vi värderar utbildning i hela vårt samhälle." Läs minister Li Anderssons hela hälsning på Undervisningsministeriets hemsida. 

Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker. Erbjudandet gäller läsåret till slut och stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner. Läs mer på Svenska kulturfondens webbsida.

Regeringen har fattat beslut om att distansundervisningen fortsätter fram till den 13.5. Undervisningsminister Li Andersson har vädjat till alla föräldrar att om möjligt hålla sina barn hemma. Hon sade också att regeringen vill trygga att alla elever som skall utexamineras också får sin examen: "Vi gör allt så att slutbedömningen ska kunna göras under den här våren."

Lärarna har visat en enorm styrka i förmågan att anpassa sig till de förändrade och minst sagt utmanande förhållandena. Genom att hantera krisen så väl som man har gjort har man byggt upp ett värdefullt förtroendekapital med tanke på framtiden, skriver tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm. 

Regeringens precisering innebär ändå inte att man måste gå till skolan. Elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.

Tack Utbildningsstyrelsen och ministeriet för svaren som rullar in på de frågor vi ställde igår den 21 mars! Vi uppskattar att man tagit vårt upprop på allvar och hoppas att man förstår att fler frågor kommer.

Efter gårdagens besked om att alla elever i årskurs 1–3 har rätt att komma till skolan finns det all orsak att göra en lista över frågor som vi behöver ha svar på när skolan fortsätter på måndag. Trots att det är helg kan det inte vänta. Riktlinjerna bör komma från centralt håll så att arbetsgivarna inte gör egna varierande tolkningar.

Denna vecka har ni som lärare gjort en enorm insats och verkligen visat prov på er yrkesskicklighet. Flexibiliteten och viljan att lösa de utmaningar ni stått inför visar att ni verkligen brinner för ett yrke och för barnens och ungdomarnas bästa.

Situationen i de finländska skolorna är exceptionell för tillfället. Frågorna är fler än svaren. Vid Utbildningsstyrelsen jobbar man för högtryck för att kunna ge skolorna anvisningar för hur de skall hantera situationen. Läs en färsk intervju med Utbildningsstyrelsens svenska direktör Kurt Torsell.