Ett pusslande väntar rektorerna – FSL reder ut frågetecknen kring skolöppnandet  

De två sista veckorna i maj ska man i grundskolan återgå till det normala. I praktiken ska man ändå undvika onödig fysisk kontakt, begränsa gruppstorlekarna och vara mycket noggranna med hygienen. Kommunerna och rektorerna har några arbetsdryga veckor framför sig för att ordna med alla specialarrangemang. 

Beslutsfattarna i Finland bedömer att det är tryggt för både personal och elever att återvända till skolan. Det här är första gången regeringen lättar på restriktionerna och beslutet att börja med skolorna visar hur viktig man anser att just skolan är för samhället.

- Ledningen i landet visar nu ett stort förtroende för lärarna och rektorerna. Man har anförtrott vår medlemskår ett stort ansvar och jag kan garantera att expertisen finns, säger Linda Felixson, vice ordförande för FSL. 

Nu finns det två veckor att förbereda sig på skolöppningen den 14 maj. Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet bereder detaljerade anvisningar till regionförvaltningsverken. Utbildningsstyrelsen formulerar också som bäst direktiv utgående från regeringens beslut. FSL listar behovet av preciseringar lite längre ner i den här artikeln.  

Viktigt att komma ihåg är att man i kommunerna skapar skräddarsydda lösningar eftersom utgångsläget kring till exempel skolfastigheterna, skolskjutsarna och skolbespisningen varierar mycket.


Regeringens besked om gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fria bildningen kom den 4 maj. Restriktionerna hävs från och med den 14 maj men man rekommenderar ändå distansundervisning terminen ut.


FSL håller koll på anvisningar som kommer och samlar länkar och information här: www.fsl.fi/corona 


Det här kan vi med säkerhet säga nu

Punkterna i den här listorna baserar sig på ministeriets anvisningar som publicerades den 29 april. Här samlar ministeriet frågor och svar, artikeln uppdateras kontinuerligt.

 

 • Hör du som lärare till en riskgrupp har du rätt till en riskbedömning. Arbetshälsovården ska stödja arbetsgivaren i riskbedömningen och FSL vill poängtera att den här bedömningen måste göras innan skolorna öppnar.  
   
 • Personalmöten ska undvikas eller ordnas på distans. Lärarna kan delta hemifrån eller från sitt arbetsrum/klassrum. 
   
 • Stora sammankomster, såsom vårfester, ordnas inte. 

  

Åtminstone det här behöver preciseras i anvisningarna

 • Skolornas utrymmesplanering genomförs så att färre elever än vanligt befinner sig i ett utrymme samtidig.

  Kommer det att finnas rekommendationer på avståndet mellan eleverna? Om elevgrupperna delas, hur gör man då med lärare till de olika undervisningsgrupperna?   

 • Rasterna och skolmåltiderna ska ordnas tillsammans med den egna klassen eller gruppen. 

  Ska rasterna ordnas i etapper så att bara några klasser åt gången har rast? Hur sköts utdelningen av maten till klassrummen om eleverna äter i klassen?  

 • Lärarna ska jobba med samma barngrupp. 

  Hur gör man med ämneslärare? Även i lågstadierna har en hel del av klasslärarna timmar utanför sin klass i olika ämnen.  

 • Personalen ska inte flytta från en enhet till en annan 

  Ger man ambulerande lärare andra arbetsuppgifter? Kan/ska en ambulerande special- eller timlärare jobba normalt vid alla sina enheter?

 • Elever i riskgrupp 

  Om en elev av en läkare får ett intyg på att eleven inte kan komma till skolan, blir den eleven utan undervisning?  

 

- De sista veckorna i maj blir en tid för lärarna att inleda kartläggningen av hur eleverna har klarat av distansundervisningen och förstås stämma av hur barnen och de unga mår, säger Felixson.

 

Artikeln har uppdaterats 5.5. kl.08.50 med information om att restriktionerna för gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fria bildningen också hävs.