"På Åland följer man nyhetsrapporteringen från Sverige i hög grad och där är samhället inte lika stängt som i Finland. Så man kanske tycker att det inte är så viktigt att vara så strikt här. Ingen på Åland har heller än så länge vårdats på intensiven på grund av covid-19, därför kan det kännas som att detta inte berör oss." Så säger Kjell Nilsson, bildningsdirektör i Mariehamn.

Skolorna öppnas den 14.5. Regeringen fattade beslutet på onsdagskvällen. Det blir nog en hel del jobb med det praktiska för rektorerna, säger vice ordförande Linda Felixson och konstaterar att det finns en hel del frågor att lösa nu. Skolskjutsarna kommer att vara den mest svårlösta delen av ekvationen när vi skall återgå till närundervisning. Dels hur vi ska kunna hålla avstånden under transporten, men kanske främst om det alls finns någon transport, säger Martin Ahlskog, rektor för Sursik skola i Pedersöre.

Vi kommer att ha mycket arbete framför oss under hösten då eleverna återvänder till sina skolor. Tilläggsresurser behövs för att kunna ordna och erbjuda stöd- och tilläggsundervisning för alla som behöver det, skriver Li Andersson i en kolumn i Läraren.

Det är fortfarande oklart om skolorna hålls stängda läsåret ut eller inte. Hur regeringen än beslutar är det flera veckor kvar av undantagstillståndet och specialarrangemangen i skolan. Vi vill uppmana alla lärare och rektorer att tänka rationellt och måna om den egna tiden och orken – vi behöver er alla!

De senaste anvisningarna som publicerats på UBS berör elevfrånvaron när undervisningen sköts på distans. Det handlar om hur man ska följa upp deltagande och frånvaro i distansundervisningen  och hur man ska ingripa vid och förebygga eventuella problem.

Coronakrisen är utmanande för kommunernas ekonomi och vi hör nu så gott som dagligen om samarbetsförhandlingar och permitteringshot. FSL har fått många frågor gällande permitteringar och vi har samlat svar på fyra av de vanligaste här. 

Utbildningsstyrelsen skriver att stödet ska fortsätta som vanligt för de elever som har rätt till och som deltar i närundervisningen. För de elever som deltar i distansundervisningen ska man ordna stöd "endast i den omfattning det är möjligt med beaktande av omständigheterna." UBS betonar betydelsen av samarbete och kommunikation mellan skolan och hemmet då undantagsförhållanden råder. 

Alla läroämnen i läroplanen ska undervisas, studeras och bedömas även under tiden för undantagsförhållanden, skriver Utbildningsstyrelsen på sin webbsida. Det gör inga förändringar i  bedömningen heller utan den ska grunda sig på samma mål, kunskapskrav och principer som under normala omständigheter. Undantagsförhållandena kan däremot inverka på sätten att visa lärande och kunnande.

Inget barns skall lämnas ensamt. Andersson sade att skolan bör ingripa om man inte får kontakt med en elev. Det är att jämföra med att en elev inte kommer till skolan, menade hon. "Skolan har en skyldighet att ingripa på samma sätt som i normala fall."

I den här artikeln publicerar vi frågor och svar som ni lärare och rektorer har kring undantagstillståndet som råder. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren fortsättningsvis har arbetsledningsrätt och således fattar de slutgiltiga besluten. FSL försöker i den här artikeln tolka bestämmelserna och direktiven och ge råd enligt rådande undatagstillstånd.