Läs mera om 'Var schysst mot dig själv – 9 tankar om distansundervisningen'

Det är fortfarande oklart om skolorna hålls stängda läsåret ut eller inte. Hur regeringen än beslutar är det flera veckor kvar av undantagstillståndet och specialarrangemangen i skolan. Vi vill uppmana alla lärare och rektorer att tänka rationellt och måna om den egna tiden och orken – vi behöver er alla!

Läs mera om '"En smart arbetsgivare erbjuder skyddsutrustning till de anställda"'

Ansvaret för arbetstagarnas säkerhet och arbetshälsa är enligt arbetarskyddslagen arbetsgivarens. Arbetsgivaren är skyldig att göra en bedömning av smittorisken och bestämma om förmännen, lärarna och den övriga personalen bör använda skyddsutrustning, som till exempel ansiktsmask eller visir i arbetet.

Läs mera om '"Coronagenerationens framtid får inte riskeras"'

Det har aldrig hört till lärarnas grunduppgifter att samtidigt undervisa två grupper i två vitt skilda lärmiljöer. Hybridmodeller kan inte tillämpas enbart med motiveringen ”det här blir bra”. Coronagenerationens framtid får inte riskeras, skriver förbundsordförande Inger Damlin i en kolumn i Läraren. 

Läs mera om 'Jämförelsevis lugnt på permitteringsfronten för lärarna i Svenskfinland – FSL hoppas på modiga beslutsfattare framöver '

De flesta förtroendemän som svarat på FSL:s undersökning uppger att de avslutade samarbetsförhandlingar inte har lett till att lärare permitterats. Det tyder på att beslutsfattarna i våra svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner är modiga och vågar satsa på våra barn och unga också i tuffa tider, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Fokus på en trygg närundervisning i höst - “Vi anpassar oss och värnar om skolans grundvärderingar” '

Höstterminen kör igång och som förutspåddes blir det en termin som präglas av coronaviruset och samhällets ansträngningar för att bekämpa smittan. Myndigheternas budskap är att undervisningen höst ska ordnas som närundervisning, något som FSL också vill betona. Endast i fall där de lagstadgade villkoren uppfylls kan man övergå till avvikande undervisningsarrangemang.

Läs mera om 'FSL:s ombudsmän ger svar på tre brännande frågor '

Telefonerna går heta just nu med frågor om framför allt pauser under skoldagen, matutdelning och ersättning för extra jobb. Våra medlemsrådgivare Jens Mattfolk och Jan-Mikael Wikström kommer här med svaren.

Läs mera om 'Digitalt skutt kan inte ersätta vanlig undervisning'

Risken finns nog att någon, i den mycket utmanande ekonomiska situation som kommer att råda framöver i kommunerna, kläcker inbesparingsidén att införa en betydligt större del distansundervisning med orden ”det gick ju så bra”, skriver Jonas Forsman i en kolumn i Läraren.

Idag öppnar grundskolan dörrarna igen och sportjournalisten Kaj Kunnas vill uppmärksamma alla lärare och rektorer för det fina jobb som görs på fältet. Han uppmanar oss att inspirera varandra och skapa en positiv laganda. FSL kan bara instämma i Kajs ord: "Kämpa på, fortsätt med ert viktiga fina jobb!" 

Läs mera om 'Det kan bli aktuellt att växla mellan när- och distansundervisning i höst '

– Det måste alltid finnas en beredskap att reagera. Det som vi nu vill är att inte behöva använda beredskapslagen när det gäller utbildningen, dvs att vi inte skall behöva ta till kraftiga åtgärder som gäller alla grundskolor och alla elever i hela landet. Det skall vara möjligt att reagera lokalt om det finns behov för det. Om det uppstår ett fall men en coronasmitta i en skola så skall man lokalt kunna fatta beslut att stänga den skolan, säger undervisningsminister Li Andersson.

Läs mera om 'Läsårets kanske två viktigaste veckor väntar '

"Behovet av flexibilitet och förståelse har kanske aldrig varit större än nu. Coronakrisen sätter oss på prov och vem vet, kanske vi måste plocka fram de modeller vi nu utvecklar fortare än vi anar igen. " FSL:s vice ordförande Linda Felixson har skrivit en hälsning till alla medlemmar.