Läs mera om 'Alla arbetsplatser ska ha förteckning över anställda som har exponerats för coronaviruset '

Det är viktigt att arbetsgivaren har förteckning över anställda som har exponerats för smitta i arbetet. Då kan man även fastställa att exponeringen uttryckligen har skett i arbetet. Smitta som fåtts i arbetet kan i ett senare skede till exempel förorsaka yrkessjukdom. Förteckningen är ett konkret sätt att förbättra arbetarskyddet och är ett steg mot bättre arbetssäkerhet. Läs mer på OAJ:s webbsida.

Läs mera om 'Det finns brister i arbetarskyddssamarbetet under undantagsförhållandena'

När epidemin bröt ut var samarbetsformerna oklara och man visste inte vem som ger instruktioner och anvisningar eller när. I krisen glömde man bort arbetarskyddssamarbetets möjligheter, konstaterar Sari Melkko och Teija Golnick som är OAJ:s specialsakkunniga i arbetshälsa.

Läs mera om 'På jobb dygnet runt?'

Jag är lyckligt lottad och har bara haft ströfall och inga större smittspårningar. Men de som har varit tvungna att göra många smittspårningar är säkert ganska trötta på situationen. Rektorer som har tvingats smittspåra under veckoslut, har blivit utan behövliga vilopauser. Jag har nog rektorskolleger som jag tycker synd om, säger rektorn Tony Björk i Esbo. 

Läs mera om '"Vackra ord och uppmuntran räcker inte längre!" '

Att blint följa kartan kanske inte är det bästa, nu gäller det för arbetsgivarna att kunna läsa terrängen också. Att modigt prioritera rektorernas och lärarnas arbetshälsa är det enda rätta, pandemin och följderna av den kommer att kräva stora insatser, länge. 

Läs mera om 'Ingen kan kräva att en rektor ska vara standby dygnet runt  '

Även när det krisar måste de avtalade bestämmelserna om arbetstid gälla. Det här är synnerligen viktigt att komma ihåg när det gäller skolledarna, vars arbetsuppgifter har ökat massivt under pandemin. “Vi måste hushålla med orken på alla fronter”, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin. 

Läs mera om 'OAJ och Lärarförbundet: Vaccineringen av lärare måste påskyndas '

Coronavaccineringen av lärare och personal i skolor och daghem måste påskyndas. Det kräver Olli Luukkainen, ordförande för Undervisningssektorns fackorganisation OAJ och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet i Sverige, i ett gemensamt ställningstagande. Det är viktigt för hela samhället att skolor, daghem och läroanstalter kan hålla öppet, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Läs mera om 'Lärarfacket och Kommunarbetsgivarna ger anvisningar till rektorer, daghemsföreståndare och andra förmän kring extra uppgifter relaterade till coronapandemin '

Om coronavirusläget kräver att utbildningspersonal är anträffbar i större utsträckning än normalt eller situationen kräver avvikande arrangemang, måste man se till, att arbetstidsarrangemangen följer UKTA-avtalet. FSL har gett information till förtroendemännen och Kommunarbetsgivarna till sina löneombudsmän.

Läs mera om 'Kvällar framför datorn och hobbyn som avbokas - Är du på väg att bli utbränd?'

Om cyniska tankar börjar ta över är det dags att stanna upp och tänka över vad som bär dig i arbetslivet? När jobbet slukar alla krafter är det dags att ta ett samtal med din förman.

Läs mera om 'Smittskyddslagen revideras - lärarfacket månar om utbildningspersonalens ork'

Lärarfacket OAJ har gett ett utlåtande kring förslaget på ny smittskyddslag. Bland annat ansvarsfrågan om städningen borde klargöras. Hygienen är av stor betydelse vad gäller att förhindra smittspridning. I daghem, skolor och läroanstalter ska man under inga omständigheter tillåta att den viktiga renhållningen sköts av andra än av yrkespersoner, betonar OAJ:s utbildningspolitiska chef Nina LahtinenMan upprepar ävenkravet på att vaccinera lärarna så fort som möjligt. Läs mer på OAJ:s webb (på svenska).

Läs mera om 'Utbildningsstyrelsen har preciserat anvisningarna för undervisningen vårterminen 2021'

I stora drag gäller samma anvisningar för undervisningen under vårterminen 2021 som under hösten men på vissa punkter har Utbildningsstyrelsen gjort preciseringar. Den 17 december 2020 har man uppdaterat stödmaterialet om bland annat "undervisning för elever i karantän och isolering och elever som hör till en riskgrupp, beredskap inför allvarliga epidemisituationer och beaktande av elever med invandrarbakgrund."