Anvisningar för slutet av läsåret i gymnasiet

Utbildningsstyrelsen har publicerat direktiv för hur man i gymnasierna ska ordna undervisningen de sista veckorna i maj. Man rekommenderar att undervisningen fortsätter på distans men skriver till exempel att "det kan vara motiverat att inom en del läroämnen ordna vissa prov på kunnande i form av närundervisning." Läs mera på UBS:s webbsida.