Lärarfacket vill inte att jullovet förlängs men kräver att personalen skyddas med alla till buds stående medel

Statsminister Sanna Marin har fört fram att skolornas jullov kunde förlängas, på eftermiddagen tisdagen den 21 december ska regeringen diskutera nya coronaåtgärder. FSL och OAJ motsätter sig förslaget. En förlängning med några dagar utrotar inte coronan från Finland, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen som undrar varför man inte utreder till exempel användningen av hemtest för att skydda undervisningspersonalen.  

(Den här texten är en översättning och bearbetning av OAJ:s nyheter från 17.12.2021 och 19.12.2021, på finska).

FSL:s förbundssekreterare Pocke Wikström säger till tidningen Läraren att det finns andra åtgärder som kan användas framom en förlängning av jullovet.

Fsl2020 fridalonnroos 31

– Vi har ju möjligheten till distansundervisning inom den grundläggande utbildningen som vi har tillgripit tidigare då smittläget varit besvärligt. Vi har ju inte avbrutit undervisningen i vårt land under pandemin tills vidare och lagen ger utbildningsanordnarna möjlighet att gå in för distansundervisning, säger han.

– En förlängning av jullovet med några dagar utrotar inte coronan från Finland, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Att förlänga läsåret in i juni skulle också föra med sig problem av andra slag, till exempel kring bedömning och elevantagningar. Luukkainen konstaterar också att det är utbildningsanordnarna som enligt gällande lagstiftning har behörigheten att fatta beslut om att flytta skoldagar, inga andra myndigheter.

Fsl2020 fridalonnroos 9

– Att förlänga jullovet innebär att skolan stängs helt, vilket garanterat får mer negativa konsekvenser för våra barn och unga än en period av distansundervisning, säger Inger Damlin, FSL:s förbundsordförande och efterlyser en möjlighet till regionala och kommunala lösningar.

Luukkainen har diskuterat frågan under ett coronamöte för undervisningssektorn ordnat av undervisningsminister Li Andersson förra fredagen. Enligt honom sköt även de andra mötesdeltagarna ner tanken om en förlängning av jullovet.

 

Varför inte snabbtest och en utvidgad användning av munskydd?

Om daghem, skolor och läroanstalter hålls öppna, måste man ta i bruk alla till buds stående medel för att skydda undervisningspersonalen. FSL och OAJ kräver omedelbara åtgärder och riktade, mera precisa anvisningar och instruktioner.

I Estland till exempel, använder man sig av snabbtest. Varför har man inte utrett användningen av dem även i Finland?

Luukkainen säger att man måste följa med hur man gör i andra länder och ta i bruk metoder som bevisligen fungerar i kampen mot coronaviruset.

olli luukkainen

– I Estland till exempel, använder man sig av snabbtest. Varför har man inte utrett användningen av dem även i Finland? Och varför utvidgas inte användningen av munskydd?

 

Nya instruktioner kommer ofta lite för sent och är ofta för otydliga

Minister Andersson lovade för över en vecka sedan uppdaterade coronainstruktioner för daghem, skolor och läroanstalter.

– De här behövs nu, så att verksamheten kan planeras för tiden efter årsskiftet. Under hela hösten har fältet tampats med för långsam testningstakt, bristande luftcirkulation och otydlig kommunikation. Dessutom ligger smittspårningen ofta så långt efter att man måste vänta på svar alltför länge, samtidigt som planeringen av verksamheten är beroende av karantänsbesluten, konstaterar Luukkainen.

Otydliga instruktioner och olika praxis på olika områden, olika kommuner och till och med i skolorna innebär en ökad arbetsbelastning för daghemsföreståndare, lärare och rektorer.

Hur har man tänkt att det här ska vara hanterbart utan mer resurser för ledarskapet?

– Det råder en outtalad förväntan om att rektorerna ska vara tillgängliga dygnet runt. Nya direktiv kan komma med några timmars varsel och så måste man ställa om. Hur har man tänkt att det här ska vara hanterbart utan mer resurser för ledarskapet? Det här är mycket nonchalant och slår hårt mot en överbelastad yrkeskår, säger Damlin.