“Olyckligt att bolla med skolan som en politisk spelbricka” - FSL kritiserar regeringens rekommendation om distansundervisning

Att säga en sak före jullovet och en annan direkt efter är precis den typ av kassa kommunikation som våra rektorer och lärare inte behöver, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin. Hon anser att regeringens nationella rekommendation förbryllar och skapar merarbete då den lokala beslutanderätten om distansundervisning trots allt kvarstår.


– Det är olycklig att man bollar av och an med skolan som en slags politisk spelbricka. Vi har levt med pandemin ett bra tag nu och man skulle förvänta sig mindre maktkamp mellan olika ministerier och myndigheter och mer framförhållning och samsyn, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL,som inte kan förstå varför beskedet inte kunde ha levererats tidigare och gjort omställningen något lättare.

Både timingen och tidtabellen för förslaget har kritiserats hårt och med tanke på alla de lokala beslut som fattats under fredagen, kan man konstatera att regeringens besked ikväll kom för sent, utbildningsanordnarna kunde inte vänta så länge.

FSL har från första början kritiserat ministeriets sista minuten-förslag om en nationell rekommendation om distansundervisning. Förslaget har förbryllat och skapat merarbete ute i kommunerna, en rekommendationen förändrar inte heller det faktum att man på lokalnivå beslutar om distansundervisning.

– Vi vet att närundervisning är den bästa pedagogiska lösningen för våra barn och unga. Flera städer, till exempel Helsingfors, Borgå och Åbo, har redan tidigare idag meddelat att de inleder vårterminen med närundervisning på måndagen, säger Damlin.

Inger nyaportratt 14

FSL ser risker med att så många, bland annat Institutet för hälsa och välfärd, motsätter sig regeringens rekommendation om distansundervisning.

– Smittläget är alarmerande och som förbund har vi förståelse för att något måste göras men för tydlighetens och jämlikhetens skull hade det kanske varit vettigare att ta i bruk undantagslagen igen, säger Damlin.

Pandemins framfart skapar en stor oro bland undervisningspersonalen och åsikterna kring hur undervisningen borde arrangeras varierar. FSL understryker att det är arbetsgivarens ansvar att göra allt för att garantera lärarnas och rektorernas arbetssäkerhet, såväl i när- som distansundervisning.

– Arbetsgivarna måste visa personalen att man tar deras hälsa och säkerhet på största allvar. Trots att vi är bättre förberedda på snabba omställningar än någonsin är det tidskrävande och belastande för våra rektorer och lärare. Som förbund är vi väldigt oroliga över yrkeskårens ork nu och på längre sikt.

skor på hylla

En period av distansundervisning utplånar inte heller pandemin. FSL vill se snabba åtgärder för att det ska vara så tryggt som möjligt att återgå till närundervisning.

– Vi vill bland annat se en prioritering i vaccinationsordningen för personalen, omfattande användning av munskydd och en seriös utredning av snabbtest av skolbarn. Det är fortsättningsvis viktigt att elever och studerande som uppvisar förkylningssymptom stannar hemma, säger Damlin.

Personalbrist och hög arbetsbelastning är ett mycket sannolikt scenario i början av terminen och Damlin vädjar om förståelse för att skolan inte kan prestera på samma höga nivå som i normala fall.

– Vi kräver att utbildningsanordnarna ser över tillgången på utrustning och maximerar förutsättningarna för olika typer av undervisningsarrangemang. Vi uppmanar hemmen att med låg tröskel kommunicera med skolan om eventuella utmaningar. Vi hoppas också på mycket stöd och uppmuntran inom kollegierna för att värna om välbefinnandet och orken.

 

FÖR MER INFORMATION:

Inger Damlin
förbundsordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 089 7300

Mirjam Heir-Lindström
kommunikatör
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 686 9959