Farsartad distansdans

Man kunde vid det här laget förvänta sig en tydligare kommunikation och klarare direktiv från myndighetshåll. Det är det minsta en yrkeskår som går på knäna kan förvänta sig, skriver Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm