Regeringens målsättningar med utbildningen ser lovande ut men den enskilda arbetstagarens position försvagas 

Finland ska tillbaka på toppen, det är regeringens målsättning för utbildningen FSL:s förbundsordförande Inger Damlin: Vår regering verkar förstå att framtiden byggs via kunnande och att investeringar behövs.”

 

Regeringsprogrammet presenterades på fredag eftermiddag efter sju veckor av förhandlingar. Inger Damlin, förbundsordförande för FSL, tar efter en första titt på programmet fasta på några positiva besked, bland annat tänker regeringen satsa 200 miljoner euro på den grundläggande utbildningen.

Inger nyaportratt 12

- Vi har lyckats beskriva utmaningarna i skolvardagen för vår regering som verkar förstå att framtiden byggs via kunnande och att investeringar behövs, säger hon.

Att regeringspartierna hörsammat fältets oro kring bristerna i stödsystemet känns också som en seger, säger Damlin.

- Våra medlemmar har under en lång tid efterlyst en renovering av trestegsstödet och nu ser det ut som att vi får det. Vi måste få mer resurser för att garantera att alla får stöd i rätt tid.

 

Svångremmen dras åt för arbetstagarna

För den enskilda FSL-medlemmen innebär dessvärre regeringsprogrammet en rad försämringar. Till exempel tänker regeringen förlänga arbetsvillkoret för a-kassa från nuvarande 26 veckor till 12 månader.

- Det här slår särskilt hårt mot vår bransch där det tyvärr fortfarande förekommer att man anställer lärare enbart för läsåret, inte hela året, säger Damlin.

Hon är mycket bekymrad över hur arbetstagarnas position nu försvagas, till exempel blir första sjukfrånvarodagen obetald och strejkrätten begränsas. Reglerna för uppsägning blir också luddigare, vilket skapar en ökad otrygghet på arbetsmarknaden.

- Det har varit många tuffa år för arbetstagarna och vi hade nog hoppats på något annat än det politikerna signalerar idag. Som fackorganisation är det bara att konstatera att arbetstagarnas rättigheter inte är en självklarhet utan något vi ständigt måste stå upp för, säger Damlin.

 

Henriksson blir undervisningsminister

Måndagen den 19 juni, några dagar efter att regeringsprogrammet publicerades bekräftade Svenska folkpartiet att partiets ordförande, Anna-Maja Henriksson, kommer att axla ansvaret som undervisningsminister de kommande fyra åren. 

 

FSL sätter fokus på det finlandssvenska

FSL kommer att analysera innehållet i regeringsprogrammet, särskilt med fokus på den finlandssvenska skolan och utbildningen. Förbundet återkommer till innehållet i regeringsprogrammet genom information och analys på vår webb, i tidningen Läraren och under höstens möten och kurser.

 

Artikeln har uppdaterats 19.6.2023 med informationen om att Henriksson utsetts till undervisningsminister.