"Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen"

Regeringens rekommendation om distansundervisning i slutet av förra veckan har lett till osäkra regioner och kaos i kommunikationen till skolor och hem. Ett år med pandemin har gått och man skulle förvänta sig mer av myndigheterna nu. Det borde finnas beredskap för snabba beslut och tydlig kommunikation. Luddig och långsam information sätter frustrerande käppar i hjulen för en redan sårbar skola och påfrestande skolvardag.

Otydligheten skapar framför allt ovisshet, frustration och otrygghet bland lärare, rektorer, elever och vårdnadshavare. Sådant är illa i ett krisläge. Veckan för viktiga förberedelser inför perioden med distansundervisning håller på att torka in i väntan på slutgiltiga besked.

"Att skolan ges förutsättningar för att komma med tydliga besked kring nya omställningar är avgörande för samarbetet med hemmen."

Att växla mellan närundervisning och distansundervisning är ingenting man gör i en handvändning. Förutom alla praktiska arrangemang kring skoltransporter och mat så handlar det för lärare om helt olika lektionsplaneringar beroende på om elever är närvarande eller inte. Varje ny period med distansundervisning ökar dessutom trycket på stödfunktionerna och behovet av kreativa och motiverande lösningar i undervisningen. Ett arbete som tär på lärarkraften, den kraft som så väl behövs framåt just nu.

För hemmen ser vardagen fullkomligt olika ut med när- eller distansundervisning och omställningen kan vara väldigt krävande. Att skolan ges förutsättningar för att komma med tydliga besked kring nya omställningar är avgörande för samarbetet med hemmen.

Beslut om övergång till distansundervisning ska inte fattas lättvindigt och det är väldigt viktigt att komma ihåg. FSL har länge framhållit att en tidig vaccinering av lärarkåren skulle skapa ett bättre utgångsläge för närundervisning och på så sätt säkerställa en trygg skolgång och garantera elevers och studerandes rätt till undervisning.

Lärarnas arbete är sådant att det inte alltid går att undvika närkontakt. I nuläget har omkring tio länder vaccinprioriterat lärare, i dag har USA:s president sällat sig till den skara som insett vikten av att vaccinera lärarna.

Ingers signatur