Alla arbetsplatser ska ha förteckning över anställda som har exponerats för coronaviruset

Det är viktigt att arbetsgivaren har förteckning över anställda som har exponerats för smitta i arbetet. Då kan man även fastställa att exponeringen uttryckligen har skett i arbetet. Smitta som fåtts i arbetet kan i ett senare skede till exempel förorsaka yrkessjukdom. Förteckningen är ett konkret sätt att förbättra arbetarskyddet och är ett steg mot bättre arbetssäkerhet. Läs mer på OAJ:s webbsida.