Skolstart 2021 och återhämtning från coronaviruspandemin

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial kring hur bland annat den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning ska ordnas när pandemin antagligen lättar. "Det viktiga är att säkerställa positiva rutiner som stärker samhörigheten och gemenskapen, att sörja för personalens och elevernas ork samt att trygga elevernas möjligheter att lära sig och att få tillräckligt med handledning och stöd." Läs mer på deras webbsida!