Ersättning för merarbete kopplat till coronakrisen ska nu upp i lokala förhandlingar

Idag den 24 mars klockan 10.00 har våra förtroendemän inom kommunsektorn och den privata utbildningssektorn lämnat in en anhållan om lokala förhandlingar för ersättning för det merarbete och ökade ansvar som coronapandemin orsakat utbildningspersonalen. Det kan till exempel röra sig om en engångsersättning eller tillfälliga justeringar av de uppgiftsrelaterade lönerna, säger FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström.

Initiativet till den här koordinerade anhållan kommer från OAJ. Ordförande Olli Luukkainen konstaterar att pandemin har varit exceptionellt ansträngande för skolledare och undervisningspersonal och att det är skäligt att arbetsgivaren ersätter personalen för merarbetet och det ökade ansvar man tagit.

- Att gå in för lokala förhandlingar kring ersättningen är ett bra sätt att sätta just det lokala avhandlandet på prov, säger FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström.

Formuleringarna i avtalet öppnar upp för att på lokalt plan förhandla och nu under rådande förhållanden finns orsak att göra det, konstaterar han. Akava Åland har redan tidigare under våren förhandlat fram ett avtal om extra ersättning för coronarelaterade arbetsuppgifter.

Coronapandemin ser olika ut i olika kommuner och därför även typen och mängden av extra arbete som uppkommit. På ett generellt plan kan vi konstatera att medlemskåren tänjt på gränserna till max och arbetsbördan och ansvaret ökat märkbart under det senaste året. Ett av många konkret exempel är arrangemangen kring studentskrivningarna där provtillfällena blivit fler och reglerna för övervakningen striktare.

Jan-Mikael Wikström

- Att förhandla på lokalt innebär att lösningarna för ersättningen kan se olika ut, till exempel ett engångsarvode eller tillfälliga justeringar av de uppgiftsrelaterade lönerna, säger Wikström.

Ett viktigt argument för den här anhållan om lokala förhandlingar är det faktum att staten stött kommunerna och samkommunerna med sammanlagt 3 miljarder euro för att klara av coronakrisen. Den här summan har bevisligen haft effekt då endast 27 kommuner uppvisade negativt resultat i kassan ifjol. Året innan var siffran 223.

Läs även FOSU:s pressmeddelande här.