Läs mera om 'Förordningen var inte lagenlig - därför måste regeringen ändra sig'

Tack Utbildningsstyrelsen och ministeriet för svaren som rullar in på de frågor vi ställde igår den 21 mars! Vi uppskattar att man tagit vårt upprop på allvar och hoppas att man förstår att fler frågor kommer.

Efter gårdagens besked om att alla elever i årskurs 1–3 har rätt att komma till skolan finns det all orsak att göra en lista över frågor som vi behöver ha svar på när skolan fortsätter på måndag. Trots att det är helg kan det inte vänta. Riktlinjerna bör komma från centralt håll så att arbetsgivarna inte gör egna varierande tolkningar.

Läs mera om 'Christer Holmlund till medlemmarna: Sätt gränser för ert arbete!'

Denna vecka har ni som lärare gjort en enorm insats och verkligen visat prov på er yrkesskicklighet. Flexibiliteten och viljan att lösa de utmaningar ni stått inför visar att ni verkligen brinner för ett yrke och för barnens och ungdomarnas bästa.

Situationen i de finländska skolorna är exceptionell för tillfället. Frågorna är fler än svaren. Vid Utbildningsstyrelsen jobbar man för högtryck för att kunna ge skolorna anvisningar för hur de skall hantera situationen. Läs en färsk intervju med Utbildningsstyrelsens svenska direktör Kurt Torsell.

På den här sidan samlar Utbildningsstyrelsen olika material för lärarna och utbildningsanordnarna som stöd för att ordna undervisningen under de rådande undantagsförhållandena. Här hittar du bland annat material och nyttiga länkar. Sidan uppdateras.

Läs mera om 'Berätta hur ni gör - #denvirtuellaskolan '

Ett helt skolsamfund ska förflyttas till den virtuella världen, hur ska det gå? Med gemensamma krafter och en fantastisk idérikedom kommer vår lärarkår att fixa det här, säger FSL:s ordförande Christer Holmlund. FSL vill uppmana alla att generöst dela med sig av tips och idéer för hur man ordnar undervisningen på distans: #denvirtuellaskolan

Hur stort är behovet av närundervisning? Hur ska distansundervisningen ordnas? Frågorna var många dagen efter att regeringen meddelade att grundskolorna stängs. Vi tar en dag i taget, säger Lena Sjöholm-Fahllund, rektor för Smedsby-Böle skola.

Läs mera om 'Ha ett öppet sinne - överproblematisera inte'

Vi står inför en extrem situation, en situation vi inte tidigare upplevt och som åtminstone jag haft svårt att ens föreställa mig. I stunder som dessa gäller det att hålla lugnet för att skapa en atmosfär av tillit och förtroende för elever, studerande, vårdnadshavare och kolleger, skriver FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund.

"Med anledning av myndigheternas rekommendation att skolorna i Finland stänger och övergår till distansstudier, erbjuder Schildts & Söderströms (S&S) grundskolorna sina digitala elevmaterial gratis resten av terminen."

– Vi vill stöda skolorna och eleverna i den svåra situationen. Digitala läromedel är förstås inte en fullgod ersättning för undervisning och inlärning i klass, men med fri tillgång till digitala läromedel får eleverna möjlighet att läsa, lyssna, öva och förkovra sig, säger Nils Saramo, läromedelschef vid S&S Läromedel.

Skolorna får tillgång till de digitala elevmaterialen för sitt stadium: åk 1–6 eller åk 7–9. Materialen distribueras som personliga licenser via skolans domän på laromedel.fi.

– Vi ber skolorna kontakta oss på adressen Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vi vet ju inte hur många elever som behöver varje läromedel, därför är det viktigt att skolan kontaktar oss, betonar Saramo.

Utbildningsstyrelsen har publicerat de första direktiven för lärarna och utbildningsanordnarna vid övergången till avvikande undervisningsarrangemang. Det här är ett stödmaterial med 11 frågor och svar. Onsdagen den 18 mars publicerar man ett mer omfattande infopaket.