Ha ett öppet sinne - överproblematisera inte

Vi står inför en extrem situation, en situation vi inte tidigare upplevt och som åtminstone jag haft svårt att ens föreställa mig. I stunder som dessa gäller det att hålla lugnet för att skapa en atmosfär av tillit och förtroende för elever, studerande, vårdnadshavare och kolleger, skriver FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund.

Idag, dagen efter regeringens presskonferens, står vi inför en helt ny vardag i våra skolor. Beslutet innebär att vi stänger skolor och utbildningsanstalter.

Beslutet betyder däremot inte att vi skulle lägga ner undervisningen för elever och studerande. Det är just denna bit som kommer att bli utmaningen, men jag är övertygad om att våra högt utbildade professionella lärarna och rektorer tillsammans lyckas skapa lösningar som ger elever och studerande de bästa möjligheter under tiden fram till 13.4.

Frågorna idag är långt flera än svaren. Det är viktigt att inte överproblematisera frågor utan att försöka ta tag i de direktiv och den information som finns tillgänglig. I skrivande stund vet vi bland annat inte vad riksdagen kommer att besluta, inte vad Utbildningsstyrelsen kommer att säga i sina direktiv, men trots det behövs förberedelser göras redan idag.

Det gäller också att ha ett öppet sinne med tanke på att planer och beslut kommer att förändras under den tid skolorna är stängda. Vi kan inte förvänta oss att allt görs rätt från början i den extrema undantagssituation vi nu befinner oss i. Av den orsaken är det viktigt att inse att det under tiden fram till medlet av april krävs tålamod, förståelse och acceptans för att det sker förändringar i verksamheten och förfarandena.

Under rådande omständigheter har vi alla en stor roll i att förhindra viruset från att sprida sig och samtidigt ser jag det som naturligt att vi som yrkeskår tar vårt ansvar för att genomföra det uppdrag som getts oss. Nu ska vi visa att vi är en yrkeskår som klarar sådant här och som ger kvalitativt god utbildning i ett läge då landet är i kris.

FSL har höjt sin beredskap för att kunna svara på frågor om situationen genom att prioritera frågor som berör skolor föranledda av COVID 19. På vår webbsida https://www.fsl.fi/pa-gang/aktuellt/coronaviruset-och-skolan publicerar vi information kontinuerligt i samarbete med tidningen Läraren.

Christer Holmlund, Förbundsordförande för FSL