Förordningen var inte lagenlig - därför måste regeringen ändra sig

Tack Utbildningsstyrelsen och ministeriet för svaren som rullar in på de frågor vi ställde igår den 21 mars! Vi uppskattar att man tagit vårt upprop på allvar och hoppas att man förstår att fler frågor kommer.

 

På UBS:s webbsida svarar man nu bland annat på frågorna: 

 
Artikeln uppdateras så fort man hinner formulera direktiv och översätta dem från finska till svenska. Vi på FSL gör vårt bästa för att lyfta in samma information i vår fråga-svar-artikel men rekommenderar nu att man i första hand vänder sig till UBS:s och ministeriets webbplatser. 

Det är uppenbart att en del av intensionerna i regeringens förordning från i måndags (16.3) inte var i enlighet med grundlagen och att de preciseringar som senare gjordes var nödvändiga efter grundlagsutskottets granskning. Minister Li Andersson konstaterade igår (21.3, på Facebook bl.a.) att det skulle vara lagstridigt att särskilja och definiera vem som har rätt att skicka sitt barn till skolan i åk 1–3. 

Minister Anderson vädjar trots allt till vårdnadshavarna att minimera barnens kontakter till andra i samhället. Hon ber alla hålla sina barn hemma om det bara är möjligt. Hjälper inte denna vädjan kan det hända att regeringen måste ta till kraftigare åtgärder, till exempel stänga skolor och avbryta undervisningen helt.

 

 

Skärmdump från Li Anderssons Facebooksida den 21 mars.

 

 

FSL instämmer i Anderssons vädjan. Ni som har barn i åk 1–3 och kan hålla barnen hemma, gör det!

Skärmdump på Christer Holmlunds twitterinlägg den 22 mars.

Till arbetsgivarna skickar vi en tydlig hälsning. Det är på ert ansvar att se till att skolan är trygg med tanke på spridning av coronaviruset. Detta gäller både eleverna i skolan och den personal som ni beordrar att utföra sitt arbete på skolan.

Samhällets och lärarnas oro måste gå före allt annat. I denna diskussion är det självklart att rekommendationen på 10 personer ska respekteras även om den inte explicit gäller skolan.