Christer Holmlund till medlemmarna: Sätt gränser för ert arbete!

Denna vecka har ni som lärare gjort en enorm insats och verkligen visat prov på er yrkesskicklighet. Flexibiliteten och viljan att lösa de utmaningar ni stått inför visar att ni verkligen brinner för ett yrke och för barnens och ungdomarnas bästa.

 

För att ni ska kunna och orka leverera i ert jobb behöver ni sätta gränser för ert arbete. Därför vill jag lyfta fram några viktiga poänger kring regeringens förordning och det undantagstillstånd som nu råder.

Undervisningen i skolan ska nu primärt genomföras på distans och det är tillåtet att avvika från de mål som finns inskrivna i läroplansgrunderna.

 

"Kom ihåg att det nu inte går att uppfylla alla kraven på en läroplansenlig undervisning som vi i ett normalläge gör."

 

Kom ihåg att det nu inte går att uppfylla alla kraven på en läroplansenlig undervisning som vi i ett normalläge gör. Skyldigheten att erbjuda eleverna stöd genast när behov uppstår är också enligt förordningen reducerad till ”endast i den omfattning det är möjligt.”

Regeringens precisering om att alla elever i åk 1–3 har rätt att komma till skolan från och med måndagen den 23 mars kom som en kalldusch för många. Vi behöver tydligare direktiv för hur man har tänkt sig det här i praktiken då en del av samma undervisningsgrupp kan finnas i skolan och en del på distans. Fler lärare kommer att behöva vara i skolan. FSL efterlyser mer klarhet här, våra medlemmar behöver det.

För att klara allt det som förväntas av er är det bra att ta stöd av varandra, våga diskutera arbetsbelastningsfrågor öppet och även se till att ni har tid för ert eget välmående och era nära och kära!

 

Trevlig helg, Christer Holmlund