Utbildningsstyrelsen skriver att stödet ska fortsätta som vanligt för de elever som har rätt till och som deltar i närundervisningen. För de elever som deltar i distansundervisningen ska man ordna stöd "endast i den omfattning det är möjligt med beaktande av omständigheterna." UBS betonar betydelsen av samarbete och kommunikation mellan skolan och hemmet då undantagsförhållanden råder. 

Alla läroämnen i läroplanen ska undervisas, studeras och bedömas även under tiden för undantagsförhållanden, skriver Utbildningsstyrelsen på sin webbsida. Det gör inga förändringar i  bedömningen heller utan den ska grunda sig på samma mål, kunskapskrav och principer som under normala omständigheter. Undantagsförhållandena kan däremot inverka på sätten att visa lärande och kunnande.

Inget barns skall lämnas ensamt. Andersson sade att skolan bör ingripa om man inte får kontakt med en elev. Det är att jämföra med att en elev inte kommer till skolan, menade hon. "Skolan har en skyldighet att ingripa på samma sätt som i normala fall."

Läs mera om 'Vi samlar frågor och svar om undantagstillståndet i skolan '

I den här artikeln publicerar vi frågor och svar som ni lärare och rektorer har kring undantagstillståndet som råder. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivaren fortsättningsvis har arbetsledningsrätt och således fattar de slutgiltiga besluten. FSL försöker i den här artikeln tolka bestämmelserna och direktiven och ge råd enligt rådande undatagstillstånd.   

Det råder undantagstillstånd i skolan och trycket på lärarna är stort. Finlands svenska lärarförbund, FSL, uppmanar arbetsgivarna att utnyttja varje enskild lärarresurs. Att permittera lärare i det här läget skulle vara ödesdigert då behovet av fler undervisningsgrupper, handledning och skräddarsydda lösningar är stort.

"Vårt utbildningssystem har återigen visat prov sin styrka, och de finländska pedagogerna på sin gedigna yrkesskicklighet. Regeringens riktlinje om att undervisningen inte avbryts, utan fortsätter med avvikande arrangemang, har också setts som ett viktigt tecken på hur högt vi värderar utbildning i hela vårt samhälle." Läs minister Li Anderssons hela hälsning på Undervisningsministeriets hemsida. 

Alla elever i årskurserna 1-9 i svenskspråkiga skolor får gratis tillgång till e-biblioteket Ebbans böcker. Erbjudandet gäller läsåret till slut och stöds av Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och Svenska folkskolans vänner. Läs mer på Svenska kulturfondens webbsida.

Regeringen har fattat beslut om att distansundervisningen fortsätter fram till den 13.5. Undervisningsminister Li Andersson har vädjat till alla föräldrar att om möjligt hålla sina barn hemma. Hon sade också att regeringen vill trygga att alla elever som skall utexamineras också får sin examen: "Vi gör allt så att slutbedömningen ska kunna göras under den här våren."

Lärarna har visat en enorm styrka i förmågan att anpassa sig till de förändrade och minst sagt utmanande förhållandena. Genom att hantera krisen så väl som man har gjort har man byggt upp ett värdefullt förtroendekapital med tanke på framtiden, skriver tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm. 

Regeringens precisering innebär ändå inte att man måste gå till skolan. Elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.