Undervisningsministerns brev till undervisningspersonalen i Finland: Omtanke och omsorg

"Vårt utbildningssystem har återigen visat prov sin styrka, och de finländska pedagogerna på sin gedigna yrkesskicklighet. Regeringens riktlinje om att undervisningen inte avbryts, utan fortsätter med avvikande arrangemang, har också setts som ett viktigt tecken på hur högt vi värderar utbildning i hela vårt samhälle." Läs minister Li Anderssons hela hälsning på Undervisningsministeriets hemsida.