"Vi avbryter inte undervisningen, alla barn har rätt till undervisning"

Regeringen har fattat beslut om att distansundervisningen fortsätter fram till den 13.5. Undervisningsminister Li Andersson har vädjat till alla föräldrar att om möjligt hålla sina barn hemma. Hon sade också att regeringen vill trygga att alla elever som skall utexamineras också får sin examen: "Vi gör allt så att slutbedömningen ska kunna göras under den här våren."