Alla elever i årskurs 1-3 kan vid behov få närundervisning

Regeringens precisering innebär ändå inte att man måste gå till skolan. Elever i årskurs 1-3 rekommenderas fortfarande att delta i undervisningen på distans i mån av möjlighet.