Jag beundrar er lärare och rektorer som jobbar i det här. Ni som fortsättningsvis får luddiga instruktioner och som trots pressen utifrån håller huvudet kallt. Ni som varje dag går in på arbetsplatsen med vetskap om att det trots skyddsåtgärder finns en risk att exponeras och i värsta fall bli smittad. Ni som ser till att vi kan hålla skolorna öppna. Samhällets uppskattning för yrkeskåren måste översättas i en konkurrenskraftig lön och förbättringar i arbetsbilden – och det är bråttom, skriver ordförande Inger Damlin i Läraren.

Distansundervisning är ett nödvändigt ont, men omställningen går lättare för varje gång eftersom både lärare och elever har mer rutin. Det säger skolledare och lärare på Åland efter beslutet att inleda vårterminens första två veckor med distansundervisning för högstadier och gymnasier.

Läs mera om 'FSL:s råd kring olika arrangemang för undervisningen just nu och personalens rättigheter'

Otydliga och motstridiga direktiv kring coronaläget skapar huvudbry i många skolor just nu. FSL har sammanfattat lärarfackets senaste råd kring frågor som gäller till exempel distansundervisning, elevernas frånvaro och personalens sjukdagpenning.

Läs mera om 'Lön och dagpenning när smittspårningen upphör och karantänsbeslut uteblir'

Det förvärrade läget med coronapandemin och ändrade förfaringssätt i kommuner då det gäller smittspårning och beslut om karantän har fött ett antal frågor, även ersättning för undervisning som samtidigt sker på distans och som närundervisning väcker diskussion. FSL ser ett behov att man för diskussioner lokalt med arbetsgivaren på lokalt plan och har uppmanat våra förtroendemän att göra det. 

 

Som förbund kommer FSL att vara tydligare än någonsin kring vikten av trygghet på arbetsplatsen. Vi kommer att ständigt påminna om att gällande arbetarskyddslagstiftning också är i kraft under pandemier. Undervisningspersonalens hälsa och välmående kan absolut inte förbises, skriver förbundsordförande Inger Damlin

Läs mera om 'Hemtest, munskydd och hybridundervisning – Vad är skolans ansvar?'

Terminsstarten våren 2022 har på många håll inletts med ett utmanande pandemiläge och nya restriktioner och rekommendationer rullar in i stadig takt. I den här artikeln samlar FSL nyttig information om de mest aktuella coronarelaterade frågorna för skolan och personalen. Vid behov uppdaterar vi informationen när tydligare instruktioner kommer. 

Man kunde vid det här laget förvänta sig en tydligare kommunikation och klarare direktiv från myndighetshåll. Det är det minsta en yrkeskår som går på knäna kan förvänta sig, skriver Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm

Det står nu klart att Vasa stads beslut i december 2020 att gå över till distansundervisning fattades på felaktiga grunder. Det slår Regionförvaltningsverket fast i sitt utlåtande. Beslutet fattade sinte så som lagen föreskriver, myndighetens utredningsbegäran har inte besvarats noggrant och beslutet var bristfälligt motiverat konstaterar RFV.

Läs mera om 'Lärarfacket vill inte att jullovet förlängs men kräver att personalen skyddas med alla till buds stående medel  '

Statsminister Sanna Marin har fört fram att skolornas jullov kunde förlängas, på eftermiddagen tisdagen den 21 december ska regeringen diskutera nya coronaåtgärder. FSL och OAJ motsätter sig förslaget. En förlängning med några dagar utrotar inte coronan från Finland, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen som undrar varför man inte utreder till exempel användningen av hemtest för att skydda undervisningspersonalen.  

Läs mera om '“Olyckligt att bolla med skolan som en politisk spelbricka” - FSL kritiserar regeringens rekommendation om distansundervisning'

Att säga en sak före jullovet och en annan direkt efter är precis den typ av kassa kommunikation som våra rektorer och lärare inte behöver, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Inger Damlin. Hon anser att regeringens nationella rekommendation förbryllar och skapar merarbete då den lokala beslutanderätten om distansundervisning trots allt kvarstår.