FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Glöm permitteringar – varje lärare behövs '

Det råder undantagstillstånd i skolan och trycket på lärarna är stort. Finlands svenska lärarförbund, FSL, uppmanar arbetsgivarna att utnyttja varje enskild lärarresurs. Att permittera lärare i det här läget skulle vara ödesdigert då behovet av fler undervisningsgrupper, handledning och skräddarsydda lösningar är stort.

Läs mera om 'Närundervisning åt grundskolans yngsta - vi behöver svar på de här frågorna'

Efter gårdagens besked om att alla elever i årskurs 1–3 har rätt att komma till skolan finns det all orsak att göra en lista över frågor upprätthållarna, arbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och regeringen bör ge svar på genom konkreta och lättförståeliga direktiv och tolkningar.

Läs mera om 'Bevara den svenska skolförvaltningen'

I Helsingfors framskrider planerna på en nordisk skola. Nämnden för fostran och utbildning skall den 3.3.2020 ta ställning till ett förslag på hur Nordiska skolan kunde förverkligas.

Läs mera om 'Christer Holmlund ny generalsekreterare för de nordiska lärarna'

FSL:s ordförande Christer Holmlund har valts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS.

Läs mera om 'Alarmerande brist på specialklasslärare'

Det råder en skriande brist på behöriga specialklasslärare i södra Finland. Det visar den kartläggning över lärarsituationen i Svenskfinland som Finlands svenska lärarförbund FSL har låtit göra.

Läs mera om 'Nu måste även lärarna få sitt!'

För att bibehålla läraryrkets attraktionskraft ska lärarnas löner vara konkurrenskraftiga. Det bör prägla de kommande löneförhandlingarna, konstaterar FSL:s fullmäktige vid sitt höstsammanträde.

Läs mera om 'Världens bästa lärare bör få uppskattning varje dag'

Världslärardagen instiftades 1994 av UNESCO och firas alltså för 25:e gången den 5 oktober i år. Finland svenska lärarförbund anser att de finländska lärarna ska få uppskattning alla dagar om året, inte endast på Världslärardagen.

Läs mera om 'Lärarnas välmående på agendan under läsåret - FSL vill göra gemensam sak med arbetsgivarna'

Många arbetslivsundersökningar visar att lärarnas arbetsmängd har tilltagit. Den upplevda stressen har ökat, det samma gäller också våldet i skolorna.

Därför har Finlands svenska lärarförbund FSL under detta läsår gjort arbetshälsa och välmående på arbetsplatsen till ett tyngdpunktsområde under läsåret 2019-20.

 

Våra lärare trivs överlag bra med sitt arbete. Många upplever att de utför ett meningsfullt jobb, visar arbetslivsundersökningar. Samtidigt drabbas allt fler lärare av utbrändhet. Finlands svenska lärarförbund FSL oroar sig i synnerhet för att arbetsbelastningen är stor bland de unga lärarna.

Läs mera om 'Finländska lärare gillar sitt jobb, men lönenivå och byråkrati tär på undervisningsivern, visar rapporten TALIS 2018'

Lärarna har allt mindre tid att undervisa, då en stor del av lektionstiden går åt till att upprätthålla ordning i klassrummet. Det här är oroväckande, anser FSL.