Lärarföreningen i Raseborg: Rör inte timresursen i kommande budgetförhandlingar

I diskussioner kring stadens ekonomiskt utmanande läge efterlyser Finlands svenska lärarförbunds lokala lärarförening mod av beslutsfattarna att inte minska den så viktiga timresursen. Våra gruppstorlekar är hanterbara i dagsläget och varje lärarresurs vi har just nu är alldeles nödvändig för att kunna möta våra barn och ungas behov, säger Niclas Zweigberg, ordförande för Raseborgs lärarförening.

Timresursen i Raseborg ligger på 2,3 årsveckotimmar per elev. Tack vare att man i Raseborg valt att bibehålla timresursen trots en viss minskning i elevantalet får eleverna undervisning i mindre grupper, finns det möjlighet att oftare dela upp större klasser i två undervisningsgrupper och får eleverna i Raseborg helt enkelt mera lärartid.

– En klar majoritet av klasserna har ett elevantal under 20 och det är en förutsättning för att hinna se och hjälpa alla elever och studerande, vars mående försämras och stödbehov ökar, säger Niclas Zweigberg, ordförande för Raseborgs lärarförening.

– Timresursen är ett av de tydligaste måtten på hur mycket en kommun satsar på utbildningen och vi hoppas att Raseborg stad fortsätter föregå med gott exempel här, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL

 

Allt fler lärare är tveksamma till att jobba 100 procent

Zweigberg är även huvudförtroendeman i Raseborg och har i kontakten med lärarna noterat anmärkningsvärd trend.

– Allt fler hör av sig och vill veta vad det innebär att gå ner i arbetstid, alltså rent konkret minska på antalet undervisningstimmar. Det här signalerar tydligt att arbetsbelastningen är för hög när man som lärare inte orkar jobba 100 procent, säger Zweigberg.

FSL har våren 2021 i samarbete med bland annat arbetsgivaren Raseborg genomfört en omfattande undersökning kring lärarnas välbefinnande. I den undersökningen uppgav endast en av tio lärare att de kunde jobba i lagom takt under förra läsåret. OAJ:s undersökning från juni i år visar att var tredje lärare eller rektor har övervägt att byta jobb.

– Vi är glada över Raseborgs medverkan i vår undersökning. Det visar på ett intresse för att tillsammans förbättra läget och jag hoppas man tar till sig resultaten kring hur viktigt till exempel stöd och uppmuntran är för att hålla lärarnas stressnivåer på en rimlig nivå, säger Damlin.

Staden Raseborg har i sin strategi lovat att satsa på personalens välmående. Lärarföreningen efterlyser mer konkreta insatser för lärarkåren.

– Våra medlemmar skulle gärna se att faktisk arbetstid skulle vigas åt öka välmåendet, till exempel genom någon gemensam aktivitet, säger Zweigberg.

 

Raseborg har länge tampats med tryggheten i skolor och daghem – nu kanske trenden vänder

Under de fem senaste åren har våldsanmälningarna inom bildningen fördubblats för varje år. Under 2020 gjordes 121 anmälningar till arbetarskyddet.

– Utan coronapandemin och perioderna av distansundervisning befarar jag att den siffran skulle sett ännu dystrare ut, säger Henry Gustafsson, arbetarskyddsfullmäktig i Raseborg.

Nu ser man ändå en liten ljusning i tunneln.

– Under 2021 ser våldsanmälningarna ut att minska något för första gången på flera år, säger Gustafsson.

Gustafsson framhåller att personalen inom bildningssektorn i Raseborg hör till den yrkesgrupp som upplever att förmannen, alltså rektorn, känner till deras arbetsuppgifter och utmaningar bäst om man jämför med andra sektorer.

– Att satsa på ledarskapsresursen är a och o för arbetsklimatet i våra skolor och här verkar Raseborgs bildningssida vara på rätt spår, säger Damlin.

 

Ta kontakt:

Inger Damlin
förbundsordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 089 7300

Niclas Zweigberg
ordförande för Raseborgs lärarförening
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 355 2582

Mirjam Heir-Lindström
kommunikatör
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 686 9959