FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

Läs mera om 'Jämförelsevis lugnt på permitteringsfronten för lärarna i Svenskfinland – FSL hoppas på modiga beslutsfattare framöver '

De flesta förtroendemän som svarat på FSL:s undersökning uppger att de avslutade samarbetsförhandlingar inte har lett till att lärare permitterats. Det tyder på att beslutsfattarna i våra svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner är modiga och vågar satsa på våra barn och unga också i tuffa tider, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Skynda långsamt med den förlängda läroplikten - behovet av stöd och studiehandledare är fortfarande stort  '

Att förlänga läroplikten får inte bli ett självändamål för den här regeringen. Stora frågor är fortfarande obesvarade, inte minst kring finansieringen. För många kommuner i Svenskfinland kan en kostnadsfri utbildning på andra stadiet bli en omöjlig utgift som i värsta fall kan leda till att utbudet av andra stadiets utbildningar minskar och ojämlikheten ökar. 

Läs mera om 'Inger Damlin är ny FSL-ordförande'

Inger Damlin från Vörå är ny förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL. Damlin, 51 år, utsågs till ordförande vid FSL:s fullmäktigemöte i Helsingfors den 3 juni 2020. Hon konstaterar att det har varit en turbulent vår och att lärarfacket har en viktig roll just nu.

Läs mera om 'De finlandssvenska lärarna ser positiva effekter av undantagstillståndet i skolan – 99 procent har lärt sig något nyttigt'

Så gott som alla finlandssvenska lärare är positivt inställda till hur undantagsarrangemangen i skolan löper, det här trots att arbetsbördan har ökat för fyra av fem. Hela 99 procent av de knappt 1000 finlandssvenska lärare inom grundskolan och gymnasiet som svarade på FSL:s undersökning, säger att de har lärt sig något nytt som de kan ha glädje av i fortsättningen.

Läs mera om 'Insändare: Nu litar man inte på lärarna längre'

En knapp månad av distansundervisning parallellt med närundervisning för en del elever har pågått och redan nu börjar den finlandssvenska pressen peka finger. Politikerna jämför och påstår att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. Nu börjar politiker jämföra och påstå att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. 

Men om vi backar bandet lite…

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har, tillsammans med 27 andra organisationer, undertecknat ett ställningstagande gällande tilläggstid för beredningen av utvidgningen av läroplikten. Ställningstagandet överlämnades till Undervisnings- och kulturministeriet den 26 mars 2020.

Läs mera om 'Glöm permitteringar – varje lärare behövs '

Det råder undantagstillstånd i skolan och trycket på lärarna är stort. Finlands svenska lärarförbund, FSL, uppmanar arbetsgivarna att utnyttja varje enskild lärarresurs. Att permittera lärare i det här läget skulle vara ödesdigert då behovet av fler undervisningsgrupper, handledning och skräddarsydda lösningar är stort.

Läs mera om 'Närundervisning åt grundskolans yngsta - vi behöver svar på de här frågorna'

Efter gårdagens besked om att alla elever i årskurs 1–3 har rätt att komma till skolan finns det all orsak att göra en lista över frågor upprätthållarna, arbetsgivarna, Utbildningsstyrelsen och regeringen bör ge svar på genom konkreta och lättförståeliga direktiv och tolkningar.

Läs mera om 'Bevara den svenska skolförvaltningen'

I Helsingfors framskrider planerna på en nordisk skola. Nämnden för fostran och utbildning skall den 3.3.2020 ta ställning till ett förslag på hur Nordiska skolan kunde förverkligas.

Läs mera om 'Christer Holmlund ny generalsekreterare för de nordiska lärarna'

FSL:s ordförande Christer Holmlund har valts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS.