FSL:s pressmeddelanden, mötesuttalanden och utlåtanden

Kontakta FSL:s kommunikatör om du vill ha mera information, en kommentar av förbundet eller tillgång till äldre uttalanden.

E-post: susanna.elenius@fsl.fi tfn: 040 686 99 59

Här hittar du kontaktuppgifter till vår förbundsordförande och övrig personal på FSL:s förbundskansli och pressbilder.

 

FSL:s fullmäktige har under höstmötet fått behandla både kniviga och delvis helt nya frågor nu när erfarenheterna från coronaåret börjar visa sig bland både skolpersonal och elever. Ordförande för FSL:s fullmäktige Christoffer Sourander säger att man i gymnasiet nu tampas med ett exceptionellt läge.

Läs mera om 'Det här är FSL:s styrelse 2021-2022'

Fullmäktige har valt en ny styrelse för perioden 2021–2022. Styrelsen består av åtta ledamöter utöver ordförande Inger Damlin. Jeanette Lindroos från Väståbolands lärarförening, Karsten Steiner från Ålands lärarförening och Jenny Teir från Vasa svenska lärarförening är nya namn i FSL:s styrelse.

Inger Damlin, ordförande
Pamela Leka (Anette Lundström)
Anna Wahren (Pernilla Granlund)
Sabina Lindholm-Järvinen (Monika Malm-Strandberg)
Karsten Steiner (Camilla Hellström)
Marina Räfsbäck (Ann-Catrine Sunngren)
Jeanette Lindroos (Petra Örn)
Jenny Teir (Anna Nylund)
Malin Höglund-Snellman (Linda Molander-Finell)

Den personliga suppleanten inom parentes. 

Bilder på den nya styrelsen levererar vi när läget tillåter oss alla att samlas. 

Läs mera om 'I Vasa får man räkna med kaos när rektorerna permitteras i två veckor - “Viktiga uppgifter skjuts upp eller blir ogjorda”'

Vasa stad hävdar att permitteringarna av lärare och rektorer inte kommer att påverka undervisningen men där tar man fel. När man permitterar lärare under fortbildnings- och planeringsdagar påverkas kvaliteten på undervisningen på lång sikt men också lärarnas motivation på kort sikt. Att permittera rektorerna i 14 dagar är närmast omöjligt. En skola utan sin rektor är som en klass utan lärare, det blir kaos, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'På lång sikt är det de dolda inbesparingarna som skadar utbildningssektorn mest'

Finlands svenska lärarförbund, FSL, kan inte understöda de österbottniska kommunernas planer på så kallade dolda inbesparingar, till exempel en bantad timresurs, icke tillsatta tjänster och andra sparåtgärder. I längden kan de här ingreppen göra mer skada än permitteringar, konstaterar FSL:s ordförande Inger Damlin. Vill regionen behålla sin status som stark och drivkraftig är satsningar på utbildningen framgångsreceptet.

Läs mera om 'Jämförelsevis lugnt på permitteringsfronten för lärarna i Svenskfinland – FSL hoppas på modiga beslutsfattare framöver '

De flesta förtroendemän som svarat på FSL:s undersökning uppger att de avslutade samarbetsförhandlingar inte har lett till att lärare permitterats. Det tyder på att beslutsfattarna i våra svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner är modiga och vågar satsa på våra barn och unga också i tuffa tider, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Läs mera om 'Skynda långsamt med den förlängda läroplikten - behovet av stöd och studiehandledare är fortfarande stort  '

Att förlänga läroplikten får inte bli ett självändamål för den här regeringen. Stora frågor är fortfarande obesvarade, inte minst kring finansieringen. För många kommuner i Svenskfinland kan en kostnadsfri utbildning på andra stadiet bli en omöjlig utgift som i värsta fall kan leda till att utbudet av andra stadiets utbildningar minskar och ojämlikheten ökar. 

Läs mera om 'Inger Damlin är ny FSL-ordförande'

Inger Damlin från Vörå är ny förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL. Damlin, 51 år, utsågs till ordförande vid FSL:s fullmäktigemöte i Helsingfors den 3 juni 2020. Hon konstaterar att det har varit en turbulent vår och att lärarfacket har en viktig roll just nu.

Läs mera om 'De finlandssvenska lärarna ser positiva effekter av undantagstillståndet i skolan – 99 procent har lärt sig något nyttigt'

Så gott som alla finlandssvenska lärare är positivt inställda till hur undantagsarrangemangen i skolan löper, det här trots att arbetsbördan har ökat för fyra av fem. Hela 99 procent av de knappt 1000 finlandssvenska lärare inom grundskolan och gymnasiet som svarade på FSL:s undersökning, säger att de har lärt sig något nytt som de kan ha glädje av i fortsättningen.

Läs mera om 'Insändare: Nu litar man inte på lärarna längre'

En knapp månad av distansundervisning parallellt med närundervisning för en del elever har pågått och redan nu börjar den finlandssvenska pressen peka finger. Politikerna jämför och påstår att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. Nu börjar politiker jämföra och påstå att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. 

Men om vi backar bandet lite…

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har, tillsammans med 27 andra organisationer, undertecknat ett ställningstagande gällande tilläggstid för beredningen av utvidgningen av läroplikten. Ställningstagandet överlämnades till Undervisnings- och kulturministeriet den 26 mars 2020.