Osakligt bemötande och dålig behandling ett stort hot mot lärarnas välbefinnande på jobbet

30 procent av lärarna får utstå osakligt bemötande och illabehandling, visar en undersökning gjord av Finlands svenska lärarförbund i samarbete med med fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Studien visar också att det inte finns något som under arbetsdagen kan kompensera för effekterna av den här typen av bemötande. Ingen ska behöva utstå sådant här, det borde varje arbetsgivarens se till, anser FSL:s förbundsfullmäktige som sammanträder till sitt ordinarie möte den 10–11 november.

Att bli illabehandlad eller osakligt bemött har den största negativa effekten på lärarnas välbefinnande och när det händer får det värre konsekvenser för individen än till exempel oväntade arbetsuppgifter eller högt arbetstempo. Positiva faktorer som stärker välbefinnandet, till exempel hanterbara arbetsmängd eller stöd från kolleger, kan inte kompensera för illabehandlingens påverkan på läraren.

Osakligheter och illabehandling förekommer till exempel i kontakten med elever, vårdnadshavare och myndigheter. Det här är några exempel ur lärarnas vardag:

”I en klass är stämningen så dålig att när man ställer frågor så markerar inte en enda elev, en del sitter och hånflinar.”

”Tuff föräldrakontakt, alltid vill inte föräldrar samarbeta.”

”En elev slog och sparkade på mig.”

– Lärarna har för tillfället en alldeles för stor arbetsbörda och att få ett osakligt meddelade på Wilma eller ett fult bemötande av en elev riskerar att förstöra hela arbetsdagen. Arbetsglädje och känslan av meningsfullhet kommer inte utan uppmuntran, säger fullmäktiges ordförande Christoffer Sourander.

I undersökningen som FSL har gjort tillsammans med utvecklingspsykologin vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi våren 2021, deltog ungefär 200 lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen i Helsingfors, Raseborg och Åbo. Utöver att svara på en bakgrundsenkät fick lärarna via en mobilapplikation ta ställning till olika påståenden, flera gånger per dag under ett par veckors tid.

– Vi har tidigare analyserat materialet och så kallade skyddande faktorer och kommit fram till att stöd och uppmuntran biter bra på lärarnas stressnivåer. Nu när vi ser på sådant som hotar välbefinnandet är det osakliga bemötandet och illabehandlingen en stor stötesten. Att få bukt med det här är en jätteviktig pusselbit för ett ökat välbefinnande bland lärarna och borde vara högsta prioritet för arbetsgivarna och skolledningen, säger Inger Damlin, förbundsordförande för FSL.

Utöver osakligt bemötande och illabehandling visar undersökningen också att många lärare tampas med ett för högt arbetstempo och för många oväntade arbetsuppgifter under skoldagen, vilket påverkar välbefinnandet negativt.

 

Speciallärarna är i en utsatt position

I studien uppger speciallärarna i högre grad än klass- eller ämneslärarna, att de möter osakligt beteende från andra vuxna.

– Det är ett utmanande uppdrag som ofta sköts under tidspress tillsammans med fler andra vuxna, där förväntningarna ofta är höga och resurserna inte tillräckliga, säger Pamela Leka, speciallärare och vice ordförande för FSL.

– Med tanke på våra barn och ungas välbefinnande och ökade behov av stöd för lärande måste vi jobba för att höja attraktionskraften för jobbet som speciallärare och specialklasslärare. Bristen på behörig personal inom den här yrkeskategorin är redan stor och man måste se över arbetsbilden och åtgärda det som hotar välbefinnandet så att fler vill välja den här yrkesbanan, säger Damlin.

Ladda ner undersökningsresultatenOsakligt bemötande och dålig behandling hot mot lärares välmående_studie_FSL_ÅA

Förbundsfullmäktige är förbundets högsta beslutande organ och samlas två gånger i året. Fullmäktige består av representanter från våra lokalföreningar. #fslfullmäktige

FÖR MER INFORMATION:

Inger Damlin
förbundsordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 089 7300

Christoffer Sourander
fullmäktiges ordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 050 5346 788

Pamela Leka
vica ordförande för FSL
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 5225297

Mirjam Heir-Lindström
kommunikatör
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 686 9959